Zmiany w inFakt.pl

Dodał: Tomasz Bednarz, w Newsy z Księgowości . ,

infakt.pl aktualizacjaRząd zmienił w drodze rozporządzenia zasady prowadzenia podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Nowe zasady jej prowadzenia weszły w życie z dniem 11 maja 2013 roku i precyzują, jak dokumentować operacje dotyczące nieopłaconych kosztów. W związku z nowelizacją prawa podatkowego, system księgowości online inFakt również został zaktualizowany. Wdrożone zostały zupełnie nowe rozwiązania, zgodne ze wspominanym rozporządzeniem.

Zmniejszenie kosztów w związku z brakiem wpływów

Kosztem po stronie podatnika wpisanym w KPiR nie może być nieopłacony wydatek. Dlatego też w KPiR należy zmniejszyć koszty w związku z niezapłaconymi fakturami. Jeśli wydatek ujęto w grupie kosztów podatkowych, ale nie został on opłacony, a minęło:

  • 30 dni od upływu terminu płatności,
  • 90 dni od daty wystawienia faktur, na której termin płatności był dłuższy niż 60 dni,

Należy dokonać korekty kosztów podatkowych. Koszty ulegają zmniejszeniu o kwotę zaległej płatności. Aplikacja inFakt.pl pozwala na proste przeprowadzenie podobnej operacji księgowej w KPiR.

Aktualizacje aplikacji inFakt.pl

Wprowadzenie rozporządzenia w sprawie nowych zasad prowadzenia KPiR skutkowało zmianą w inFakt.pl. W aplikacji wprowadzono dokumenty księgowe wewnętrzne, w pełni zgodne z nowymi zasadami. Podlegają one automatycznemu wygenerowaniu w momencie, kiedy pojawia się sytuacja nakazująca zmniejszyć koszty, zwiększyć przychody lub zwiększyć koszty.