Jakie zmiany w podatkach czekają nas w 2019 roku?

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe .

Wraz z 1 stycznia 2019 roku weszły w życie pewne daleko idące zmiany w podatkach. Dotyczą one zarówno podatków uiszczanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby prywatne. Zmieniają się zasady rozliczania z fiskusem z PIT, przedsiębiorcy muszą oswoić się z nowymi jednolitymi plikami kontrolnymi oraz ze zmianami w rozliczaniu kosztów użytkowania samochodu w firmie. Co się zmienia?

PIT wypełni fiskus

Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada rewolucyjne zmiany w PIT. Część polskich podatników w ogóle nie będzie musiało wypełniać tych deklaracji. W ich imieniu zrobi to Krajowa Administracja Skarbowa. Podatnik będzie mógł sprawdzić za pośrednictwem portalu podatkowego, jak wygląda jego rozliczenie od 15 lutego 2019 roku dzięki usłudze „Twój e-PIT”.

Nie dla wszystkich opcja wypełnienia PIT-a przez KAS będzie dostępna. W ten sposób swoje dochody za 2018 rok będą mogły rozliczyć wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Przewidziano, że przedsiębiorcy z takiego rozwiązania skorzystają dopiero w 2020 roku.

JPK_VDEK zamiast JPK_VAT

W planach Ministerstwa Finansów jest zamiana jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT na JPK_VDEK, który miałby połączyć plik kontrolny w zakresie podatku VAT z miesięcznymi i kwartalnymi deklaracjami podatkowymi. Jeśli nowelizacja ustawy wejdzie w życie zgodnie z planem, nowy plik pojawi się już w lipcu 2019 roku.

Rozliczenie wydatków na samochód firmowy w 2019

W 2019 roku zmieniają się zasady rozliczania kosztów użytkowania samochodu firmowego. Od 1 stycznia 2019 roku prywatny samochód, który będzie wykorzystywany w ramach działalności gospodarczej, będzie generował koszty podatkowe w kwocie odpowiadającej tylko 20 proc. wydatkowanej na ten cel sumy.

Natomiast w przypadku samochodów firmowych używanych do celów mieszanych – prywatnych i służbowych, kosztem będzie 75 proc. ponoszonych wydatków. Pełne koszty w wysokości 100 proc. wydatkowanej kwoty będzie mógł zaksięgować przedsiębiorca, jeśli samochód firmowy używany będzie wyłącznie do celów służbowych i pod warunkiem, że jego przebieg znajdzie się w ewidencji prowadzonej tak jak do celów VAT.

Leasing a koszty podatkowe

Nowością w przepisach jest limitowanie rat leasingowych. Leasingobiorcy do kosztów podatkowych zaliczą do 150 tys. zł łącznych kosztów wynikających z czynszu leasingowego dla samochodów spalinowych i hybrydowych oraz do 225 tys. zł dla aut elektrycznych.

Od 1 stycznia 2019 roku nie można zaliczyć w koszty całości wydatków związanych z eksploatacją leasingowanego pojazdu lub pojazdu wynajmowanego długoterminowo. Limit ustanowiono w wysokości 75 proc. kwoty wydatku.

zmiany w podatkach w 2019

Likwidacja nieopłacania zaliczek grudniowych na PIT

W styczniu 2019 roku przedsiębiorcy po raz ostatni będą mogli zaniechać wpłacania zaliczki podatkowej za grudzień, pod warunkiem, że do 21 stycznia 2019 roku złożą zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym i rozliczą się z podatku. W przyszłym roku już takiej opcji nie będzie, dlatego w styczniu 2020 roku przedsiębiorcy zapłacą normalnie zaliczkę na podatek za grudzień 2019.

Zatrudniasz małżonka? Jego wynagrodzenie trafi do kosztów podatkowych!

Ta zmiana w podatkach powinna zadowolić przedsiębiorców. Ci, którzy zatrudniają małżonków lub małoletnie dzieci  mogą już wliczać do kosztów uzyskania przychodów ich wynagrodzenie. Zmiana dotyczy też małżonka i małoletnich dzieci będących wspólnikami spółek osobowych. Osoby współpracujące tym samym są pod względem podatkowym traktowani tak samo, jak przeciętni pracownicy firmy.

Rozliczanie strat z lat ubiegłych

Przedsiębiorcy mogą już wybrać, czy rozliczać straty poniesione w latach ubiegłych na starych zasadach, czy z wykorzystaniem nowych. Te pierwsze polegają na odliczeniu przysługującej kwoty straty w ciągu 5 lat, bez przekroczenia połowy kwoty w jednym roku, a drugie na odliczaniu całej straty w jednym z najbliższych, kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych. Kwota osiągniętej straty w takim przypadku nie może przekroczyć 5 mln zł.

Proporcjonalny ZUS

Rząd wychodzi naprzeciw oczekiwaniom drobnym przedsiębiorcom i wprowadził od 2019 roku możliwość skorzystania z preferencyjnej formy opłacania składek na ZUS. Określany mianem ZUS proporcjonalnego system adresowany jest do przedsiębiorców, których przeciętne miesięczne przychody z poprzedniego roku nie przekroczą 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 5250 zł w 2019 roku. Wysokość płaconych składek będzie dla nich uzależniona od wysokości wykazywanych przychodów.

Co z podatkiem u źródła?

Jeśli przedsiębiorca przekroczy kwotę płatności w wysokości 2 mln zł, będzie musiał spełnić dodatkowe wymogi formalne, aby skorzystać ze zwolnienia z zapłaty podatku u źródła lub skorzystać z jego niższej stawki.

Opodatkowanie handlu Bitcoinami

Jeśli podatnik osiąga dochody z obrotu kryptowalutami, takimi jak Bitcoin, będzie podlegał opodatkowaniu w wysokości 19 proc., nawet jeśli obrót następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast dochody ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut za rok 2018 będą rozliczane na zasadach ogólnych, tak jak do tej pory.

Zachęcamy również do zapoznania się z tekstami na temat księgowania kosztów badań profilaktycznychksięgowania leasingu oraz stawki podatku VAT – 0%, „zw” czy „np”?.