Zmiana limitu płatności gotówkowych od 2017 roku

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe .

Z dniem 1 stycznia 2017 roku zmieni się limit płatności gotówkowych dla firm. Wszystkie płatności powyżej kwoty 15 tys. zł będą mogły być dokonywane wyłącznie za pośrednictwem rachunku płatniczego. Będzie to miało wpływ na księgowanie kosztów uzyskania przychodów w zakresie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych.  Dlatego programy do księgowości online będą musiały zostać zaktualizowane zgodnie z nowym prawem.

limity płatności gotówkowejPłatności powyżej 15 tys. zł

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poinformowała opinię publiczną, że prezydent podpisał nowelizację ustawy o PIT i CIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Na podstawie nowych przepisów, od nowego, 2017 roku firmowe płatności powyżej 15 tys. zł będą dokonywane wyłącznie za pośrednictwem rachunku płatniczego. Jeśli płatność wyższa niż wskazana limit będzie zrealizowana w formie gotówkowej, bez rachunku bankowego, nie będzie można jej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Taka sytuacja powinna wywrzeć presję na przedsiębiorcach, aby wyższe płatności z kontrahentami i klientami dokonywali za pośrednictwem konta w banku.

Podatnicy nie będą mieli możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność będzie dotyczyła transakcji dokonanej bez pośrednictwa rachunku płatniczego, powyżej 15 tys. zł.

Obniżenie limitu płatności gotówkowych dla polskich przedsiębiorców ma doprowadzić do uszczelnienia systemu podatkowego i wyeliminowania fikcyjnych transakcji, których celem jest wyłącznie powiększenie puli kosztów uzyskania przychodów.

Płatności przez rachunek firmowy

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej spowoduje od nowego roku 2017, że dokonywane lub przyjmowane płatności związane z wykonywaną działalnością gospodarczą będzie musiało następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w  banku lub SKOK-u w każdym przypadku, jeśli jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 tys. zł. Nie ma przy tym znaczenia, jaka liczba płatności wynika z takiej transakcji.

W przypadku realizowania transakcji w walutach obcych, będą one przeliczane na złotówki z wykorzystaniem kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Warto podkreślić, że do końca 2016 roku limit płatności gotówkowych dla przedsiębiorców wynosi 15 tys. euro.