Jak założyć własną firmę sprzątającą?

Dodał: Tomasz Bednarz, w Pomysł na biznes .

Dobry pomysł na biznes to połowa sukcesu przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Zanim wykonamy pierwsze kroki prowadzące do rejestracji firmy w urzędzie, powinniśmy zastanowić się, czy będzie ona miała rację bytu, czy zyskamy klientów i zarobimy na jej utrzymanie. Takim pomysłem na biznes zarówno w dużych, jak i mniejszych miastach może być własna firma sprzątająca. Sprawdźmy, jak ją otworzyć i jakich formalności powinniśmy dopełnić.

Analiza rynku i klientów

Pierwszym krokiem przy rozważaniu możliwości założenia firmy sprzątającej powinno być wykonanie analizy rynkowej: czy na rynku, na którym chcemy funkcjonować, działa już wiele podobnych przedsiębiorstw? Jaki mają one profil działalności? Musimy wiedzieć, czy chcemy obsługiwać rynek masowy – klientów indywidualnych, instytucjonalnych i inne firmy, czy wyspecjalizować się w sprzątaniu np. pojazdów przewożących ludzi?

Firma sprzątająca może oferować usługi z zakresu:

 • usług porządkowych w mieszkaniach i domach prywatnych, w firmach, halach produkcyjnych i magazynowych itp.,
 • utrzymania czystości i pielęgnacji terenów przydomowych, zielonych itp.

Klientem firmy sprzątającej mogą być:

 • osoby prywatne,
 • przedsiębiorstwa, w tym biura,
 • placówki publiczne, m.in. banki i szkoły, urzędy i instytucje.

firma sprzątająca

Zakładanie działalności (firmy sprzątającej)

Jeśli uważamy, że istnieje potencjał rozwojowy dla założenia firmy sprzątającej w danym regionie, możemy ją założyć bez konieczności uzyskiwania dodatkowych pozwoleń czy licencji. Nie jest to działalność koncesjonowana, dlatego w praktyce każda osoba, bez względu na kwalifikacje czy wykształcenie, może stać się właścicielem własnej firmy sprzątającej.

Trzeba jedynie wybrać, w jakiej formie prawnej będzie prowadzona działalność takiej firmy. Najczęściej jest to:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • spółka cywilna,
 • spółka jawna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wybór jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej dla naszej firmy sprzątającej powoduje, że należy ją zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Służy do tego formularz CEIDG-1.

Pozostałe spółki rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W każdym przypadku należy wpisać do wniosku rejestracyjnego kod Polskiej Klasyfikacji Działalności – dla firm zajmujących się sprzątaniem w klasyfikacji przewidziany jest numer 81.21.Z – to kod dla niespecjalistycznego sprzątania budynków i obiektów przemysłowych.

Podczas wypełniania wniosku CEIDG-1 konieczne jest wskazanie wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania dochodów lub przychodów z przyszłej działalności gospodarczej. Powszechnie wybieraną formą jest skala podatkowa, polegająca na opodatkowaniu dochodów, tj. różnicy pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania, stawką 18 lub 32 proc. Niższa stawka opodatkowania podatkiem PIT dotyczy dochodów do kwoty 85 528 zł. Nadwyżkę ponad tę kwotę opodatkowuje się z zastosowaniem stawki 32 proc.

Może też rozliczać się według podatku liniowego z jednolitą stawką podatku 19 proc., niezależnie od kwoty dochodu, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz za pośrednictwem karty podatkowej.

Podatek VAT

Młodzi przedsiębiorcy, którzy są na etapie otwierania firmy sprzątającej, mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT, jeśli ich przychody nie przekroczą 200 tys. zł rocznie. Jeśli limit ten zostanie przekroczony, muszą obowiązkowo zarejestrować się do celów VAT, za pomocą formularza VAT-R. Usługi sprzątające nie są przy tym przedmiotowo zwolnione z VAT.

ZUS w firmie sprzątającej

Przedsiębiorca zakładający firmę sprzątającą zobowiązany jest do ubezpieczenia się w ZUS, w ramach formularza ZUS ZUA, najpóźniej w terminie 7 dni po złożeniu wniosku CEIDG-1. Przez pierwsze dwa lata działalności może korzystać z niskich stawek składek ZUS, tzw. małego ZUS.

Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca chce prowadzić firmę sprzątającą jako zwolniony lub czynny podatnik VAT, fakt ten należy zgłosić do właściwego urzędu skarbowego na deklaracji VAT-R.

Własna firma sprzątająca a składki ZUS

Przedsiębiorca zobowiązany jest do zgłoszenia się do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA. Dokonuje tego najpóźniej 7 dni po złożeniu wniosku CEIDG-1. A przez pierwsze dwa lata działalności przysługują mu preferencyjne składki ZUS. Przy zatrudnianiu pracowników również należy zgłosić ich do ZUS i regularnie odprowadzać za nich składki.

Lokal i sprzęt dla firmy sprzątającej

Generalnie nie ma potrzeby, aby firma sprzątająca posiadała duży lokal, w dobrej lokalizacji. Ważne, żeby zmieściły się w nim wszystkie sprzęty, z których będzie korzystać przy realizacji swoich usług. Do podstawowych sprzętów, które powinny znaleźć się na wyposażeniu firmy sprzątającej, zalicza się:

 • detergenty i środki czyszczące,
 • mopy, ścierki, szczotki,
 • odkurzacze przemysłowe,
 • maszyny do prania dywanów i tapicerki meblowej,
 • preparaty do konserwacji różnych powierzchni.

Firmę sprzątającą należy dobrze wypromować, w czym pomogą działania w mediach społecznościowych i założenie strony internetowej. Można również w pierwszym okresie działalności organizować promocje na sprzątanie, które pozwolą pozyskać pierwszych klientów.

 

Przeczytaj jak wygląda założenie firmy w Czechach