Wysyłka deklaracji VAT tylko online

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe .

Podatnicy podatku VAT zobowiązani są do przekazywania do urzędu skarbowego deklaracji VAT w odpowiednich terminach. Obecnie muszą liczyć się z tym, że od 1 stycznia 2017 roku deklaracje VAT muszą być wysyłane elektronicznie. Ułatwi to dopełnianie tego obowiązku przez podatników, którzy dotychczas musieli generować takie deklaracje w księgowości internetowej, a następnie je drukować i zanosić osobiście lub wysyłać tradycyjną pocztą do skarbówki.

Zmiana przepisów ustawy o VAT

Zgodnie z ustawą z dnia 1 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 roku zmieniła się treść art. 99 ust. 11b ustawy o VAT. Brzmi on obecnie:

Deklaracje, o których mowa w ust. 1-3, 3c-6, 8-9 i 11a, składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej”.

Tym samym podatnicy, którzy składają deklarację VAT, nie mają już możliwości zadecydowania, czy formularz ten złożą w formie papierowej czy elektronicznej. Przepisy jednoznacznie narzucają im obowiązek korzystania z e-deklaracji.

deklaracja vat elektronicznieDla wszystkich deklaracji VAT

Warto wspomnieć przy tym, że obowiązkowa, elektroniczna wysyłka deklaracji VAT nie dotyczy wyłącznie składanych co miesiąc lub co kwartał deklaracji VAT-7 i VAT-7K, ale również deklaracji VAT-UE, do których wypełniania i przekazywania do urzędu skarbowego zobowiązani są przedsiębiorcy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych. Formę elektroniczną powinna mieć również deklaracja VAT-27, składana przez przedsiębiorców dokonujących transakcji krajowych z odwrotnym obciążeniem.

Podatnicy muszą zastosować elektroniczną wysyłkę deklaracji VAT od rozliczenia za pierwszy okres w 2017 roku, czyli wysyłając VAT-7 za styczeń 2017 roku oraz VAT-7K za I kwartał 2017 roku należy wysłać już e-deklarację.

Okres przejściowy

Wyłączeni z  obowiązku składania elektronicznych deklaracji VAT do końca 2017 roku są podatnicy, którzy:

  • nie mają obowiązku zarejestrowania się jako podatnik VAT-UE,
  • nie są sprzedawcami towarów lub usług z odwrotnym obciążeniem w obrocie krajowym,
  • nie są obowiązani na mocy ustawy o PIT i ustawy o CIT do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Pozostali podatnicy muszą dostosować się do elektronicznego trybu przesyłania deklaracji VAT do urzędu skarbowego od 1 stycznia 2017 roku.

Termin złożenia deklaracji VAT-7 online upływa 25 dnia miesiąca następującego po tym za który deklaracja jest generowana. Odpowiednio dla rozliczających się kwartalnie elektroniczna wysyłka deklaracji VAT-7K powinna nastąpić najpóźniej 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartale.