Wydłużony okres zwrotu VAT – urząd sam zdecyduje kiedy zwróci podatek

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe .

Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym, jaka może wystąpić w składanej przez podatnika deklaracji VAT, podlega zwrotowi. Taką deklarację można wypełnić w księgowości internetowej. Urząd powinien zwrócić nadwyżkę podatkową w terminie podstawowym lub wydłużonym. W przyszłym roku będzie on mógł jednak znacznie wydłużyć ten termin i w efekcie sam decydować, kiedy oddać podatnikowi VAT.

zwrot podatku vatTermin podstawowy i wydłużony na zwrot podatku VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług, nazywana powszechnie ustawą o VAT, wskazuje terminy, w jakich fiskus powinien dokonać zwrotu podatku VAT. Zwrot ten wynika z nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jaka występuje w złożonej deklaracji VAT.

Podstawowy termin ujęty w ustawie o VAT wynosi 60 dni, ale może zostać skrócony nawet do 25 dni. Dzięki temu podatnik szybciej może dysponować swoimi pieniędzmi. Z drugiej strony fiskus może też wydłużyć termin przeznaczony na zwrot – łącznie do 180 dni.

Zasadniczo ustawa o VAT daje organom podatkowym 60 dni na dokonanie zwrotu VAT wynikającego ze złożonej przez podatnika deklaracji. Dla rzetelnych podatników, którzy uregulują wszystkie zobowiązania wynikające z dokumentów zakupowych ujętych w deklaracji, niejakim bonusem jest możliwość skrócenia terminu zwrotu do 25 dni.

Wydłużony do 180 dni termin może być zastosowany, jeśli w danym okresie rozliczeniowym nie wystąpiły czynności opodatkowane na terytorium kraju, bądź poza granicami. Innymi słowy, w przypadku, gdy nie wystąpiły czynności opodatkowane na terenie Polski, ale dające w naszym kraju prawo do odliczenia VAT, czyli u podatnika nie występuje sprzedaż bądź jest ona tylko zwolniona z VAT, można wydłużyć czas oczekiwania na zwrot tego podatku do 180 dni.

Bez względu na termin zwrotu, zawsze będzie on liczony od daty złożenia deklaracji podatkowej VAT w urzędzie skarbowym.

Weryfikacja poprawności rozliczeń

Może się zdarzyć, że przed zwrotem VAT, organ podatkowy będzie chciał zweryfikować, czy jest on zasadny i przeprowadzić u podatnika czynności sprawdzające lub kontrolę podatkową. W art. 87 ust. 2 ustawy o VAT wskazano, że jeśli zasadność zwrotu wymagać będzie weryfikacji dodatkowej, naczelnik urzędu skarbowego ma uprawnienia do wydłużenia terminu zwrotu do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatkowego dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej.

Nowe uprawnienia organów skarbowych

Według planowanej na 2017 rok nowelizacji ustawy o VAT, zachowane zostaną dotychczas wykorzystywane terminy na zwrot VAT, ale ustawodawca doprecyzował, że naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł przedłużyć termin zwrotu w drodze postanowienia do czasu zakończenia podjętej dodatkowej weryfikacji. Fiskus otrzyma ponadto uprawnienia do przedłużenia terminu zwrotu także na czas weryfikacji kontrahentów podatnika.