Czy wydatki na samochód osobowy można zaliczyć do kosztów podatkowych?

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe .

Przedsiębiorca wykorzystujący w toku prowadzonej działalności gospodarczej samochód osobowy może zaliczyć niektóre wydatki ponoszone w związku z nim do kosztów uzyskania przychodów. Jak ma to zrobić zgodnie z prawem?

auto w firmiePodatek VAT

Samochód osobowy w firmie często jest niezbędnym narzędziem do realizacji czynności zawodowych. Przedsiębiorca może go wprowadzić do grona środków trwałych lub stosować kilometrówkę dla celów rozliczania podatku dochodowego. Z tytułu wykorzystywania samochodu osobowego w firmie można dokonać odliczenia VAT, choć na ogół odliczenie jest ograniczone do 50 proc. tego podatku.

Zasada możliwości odliczenia połowy podatku VAT odnosi się do nabycia pojazdu oraz do wydatków związanych z jego codzienną eksploatacją. Ograniczenie pojawiło się w przepisach dlatego, że najczęściej samochód osobowy wykorzystywany jest nie tylko stricte do celów związanych z działalnością gospodarczą, ale i do celów prywatnych przedsiębiorcy, czyli ogólnie rzecz ujmując do celów mieszanych.

Podatek dochodowy

Do kosztów uzyskania przychodów zasadniczo zalicza się wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu lub utrzymania czy zabezpieczenia jego źródła, z wyjątkiem tych wydatków, które zostały wymienione w katalogu wydatków obligatoryjnie wyłączonych z kosztów.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 roku, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki na nabycie i eksploatację samochodów osobowych, wpisanych do grupy środków trwałych. Wlicza się tu całą kwotę netto powiększoną o nieodliczone 50 proc. podatku VAT.

Przedsiębiorcy mogą zaliczyć też do kosztów podatkowych wydatki w całej kwocie netto powiększonej o 50 proc. nieodliczonego podatku VAT, w przypadku samochodów niefirmowych, czyli takich, które wykorzystywane są w działalności w trybie mieszanym, na podstawie tzw. kilometrówki dla celów opłacania podatku PIT. Do kosztów jednak wliczą w danym okresie jedynie taką część wydatków na eksploatację, która zmieści się w limicie przejechanych kilometrów.