Wsparcie z UE dla młodych przedsiębiorców w 2018 roku

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe .

Założenie własnej działalności gospodarczej zwykle wymaga pewnych nakładów finansowych, które trzeba zgromadzić często jeszcze przed zarejestrowaniem firmy w odpowiednich rejestrach. Pieniądze na start można pozyskać z różnych funduszy z Unii Europejskiej. O co mogą się ubiegać zatem młodzi przedsiębiorcy?

Dotacje na start

Bezzwrotną dotację w wysokości około 20 tys. zł mogą otrzymać młode osoby, które nie mają jeszcze 30 lat. Beneficjentem dotacji zostanie osoba, która nie uczy się i nie pracuje, ale przedstawi biznes plan swojej działalności oraz da się poznać, jako osoba posiadająca pewne indywidualne zdolności i predyspozycje. Jest to weryfikowane w urzędach, które dysponują pieniędzmi unijnymi. Pieniądze na start z UE pozwalają m.in. skorzystać z doradztwa zawodowego, studiów podyplomowych, szkoleń, staży, praktyk zawodowych, jak i z pomocy w znalezieniu zatrudnienia.

Z UE można uzyskać też środki na założenie własnej firmy, ale w tym wypadku warunkiem przyznania pomocy jest rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna oraz wiek powyżej 30 roku życia. Trzeba także wykazać, że sytuacja na rynku pracy jest trudna ze względu m.in. na:

  • wiek,
  • niski poziom wykształcenia,
  • niepełnosprawność,
  • długotrwałe bezrobocie.

Zwrotna forma pomocy

Oprócz bezzwrotnych dotacji, młodzi przedsiębiorcy mogą otrzymać pożyczkę na założenie swojej firmy. Pożyczka udzielana jest z Funduszy Europejskich na preferencyjnych warunkach. Jest łatwo dostępna, krótsza  jest procedura udzielania, a oprocentowanie niskie. Rozdysponowaniem środków na pożyczki na otwarcie biznesu zajmują się powiatowe urzędy pracy lub wojewódzkie urzędu pracy.

dotacje z ue w 2018Wsparcie dla innowacyjnych pomysłów

Mając pomysł na start-up, innowacyjne przedsięwzięcie biznesowe, można uzyskać wsparcie w ramach „Platformy startowej dla nowych pomysłów”. Platforma ta oferuje młodym ludziom wszechstronne wsparcie w zakresie tworzenia i rozwoju start-upów. Pomoc można uzyskać w ośrodkach innowacyjnych, tj. w parkach technologicznych z Polski Wschodniej.

Platforma startowa dla nowych pomysłów przeznaczona jest dla osób, które:

  • mają mniej niż 35 lat,
  • mają innowacyjny pomysł na biznes,
  • chcą otworzyć firmę w województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim.

Na ten sam cel przeznaczone są środki z programu Starter BizNest, adresowanego do młodych firm typu start-upy. Pomocy udziela przy tym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości za pośrednictwem wyłonionych uprzednio sieci aniołów biznesu, funduszy zalążkowych i funduszy venture capital.  Propozycję wsparcia finansowego otrzymują ostatecznie te firmy, których pomysły są najciekawsze, innowacyjne, a przy tym rentowne.

A może firma na wsi?

Dla osób mieszkających na obszarach wiejskich i dla rolników przeznaczone są dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w kwocie nawet 100 tys. zł. Prawo do uzyskania takiego finansowania na rozpoczęcie działalności, w formie premii, na swój wniosek złożony w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą uzyskać rolnicy ubezpieczeni w KRUS.

Te osoby, które nie są rolnikami, ale mieszkają na wsi, mogą skorzystać z różnych programów w Lokalnych Grupach Działania w gminach. Dotacja także i w tym przypadku na założenie własnej działalności gospodarczej może wynieść maksymalnie 100 tys. zł.

 

Zobacz jak wygląda Założenie firmy w Czechach