Ujednolicenie stawek VAT – walka z absurdami w przepisach podatkowych

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe .

W polskim prawie podatkowym można wskazać wiele absurdalnych i wykluczających się zapisów. Między innymi w ustawie o VAT obowiązują różne stawki opodatkowania takich samych lub bardzo podobnych towarów, co stwarza kłopoty dla obracających nimi przedsiębiorców. Podatnicy nie wiedzą bowiem, jak interpretować przepisy VAT i co za tym idzie, jaką stawkę tego podatku zastosować. Ma się to zmienić w najbliższej przyszłości. Z założeń do projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że fiskus nie nałoży już w przyszłości różnych stawek VAT na ten sam towar. Co ma się zmienić?

Nowa matryca stawek VAT

Resort finansów projektuje w nowelizacji ustawy o VAT nową matrycę stawek podatku od towarów i usług. Zdaniem twórców ma ona wyeliminować dzisiejsze absurdalne zapisy, według których te same lub bardzo podobne towary są obłożone inną stawką VAT.

W najbliższej przyszłości ma powstać Nomenklatura scalona (CN) w zakresie towarów oraz aktualna Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) dotycząca usług w zakresie identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT.

Pojawi się też nowa matryca stawek VAT, dla uproszczenia zasad ich stosowania. Dzięki temu np. wyroby cukiernicze czy chleb będą u każdego producenta opodatkowane przy sprzedaży według tej samej stawki.

Uproszczenie przepisów o VAT

PKWiU 2008 zakłada bardzo zawiłe warunki ustalania obecnych stawek podatku VAT dla danego towaru lub usługi. 10-letnia praktyka pokazała, że istniejący od 2008 roku system podatku VAT w Polsce jest zbyt rozbudowany. Utrudnia przy tym prowadzenie działalności gospodarczej, ponieważ podatnik VAT musi poświęcić wiele czasu na prawidłowe przyporządkowanie towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU.

Przed końcem 2018 roku Ministerstwo Finansów ostatecznie ma ogłosić projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług. Wiadomo, że będzie on zakładał utrzymanie stawek 23 i 8 proc. podatku VAT oraz nową matrycę stawek VAT. Resort chce podejść od stosowania PKWiU 2008 i wprowadzić nowe zasady. Dowiedz się więcej o Towary i usługi objęte 8% stawką VAT.

W projekcie zapisano powstanie instytucji wiążącej informacji stawkowej (WIS), jako nowego instrumentu gwarantującego poprawność opodatkowania podatkiem VAT i da podatnikom ochronę, której nie zapewnia dziś opinia klasyfikacyjna wydawana przez Główny Urząd Statystyczny.

Bez obniżki VAT

Kiedy w 2011 roku podniesiono stawkę podatku VAT z 22 na 23 proc. oraz z 7 na 8 proc. mówiono, że jest to rozwiązanie chwilowe. Tymczasem takie stawki obowiązują już od dobrych kilku lat i nic nie wskazuje na to, że z początkiem 2019 roku zostaną one obniżone. Ministerstwo Finansów musi utrzymać dotychczasowe wpływy z podatku VAT do budżetu państwa, jeśli chce zamknąć budżet i realizować dotychczasowe programy. Resort argumentuje, że utrzymanie stawek VAT na dotychczasowym poziomie jest niezbędne i uzasadnione z punktu widzenia finansów publicznych. Trudno powiedzieć, kiedy sytuacja się odwróci i stworzone zostaną warunki do zmniejszenia podstawowych stawek VAT.

Zachęcamy również do zapoznania się z tekstem na temat stawki podatku VAT – 0%, „zw” czy „np”.