Terminy płatności zaliczek na podatek dochodowy

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe . , ,

urząd skarbowyPodatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, muszą odprowadzać do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. Mogą tego dokonywać albo w trybie miesięcznym, albo kwartalnym, o ile spełniają dodatkowe warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Dzięki kwartalnym rozliczeniom podatkowym podatnicy mają szansę na uzyskanie optymalizacji podatkowej. Komu przysługuje prawo kwartalnego odprowadzania zaliczek podatkowych i czy rzeczywiście zaliczki te w każdym przypadku będą korzystniejsze od zaliczek miesięcznych?

Dla kogo kwartalne zaliczki na podatek dochodowy?

Prawo do obliczania i opłacania kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub podatek dochodowy od osób prawnych mają przedsiębiorcy mający status małego podatnika. Małym podatnikiem może zostać podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 1,2 mln euro w przeliczeniu na złote, czyli kwoty 4922 tys. zł. Równocześnie, z tej preferencji podatkowej mogą skorzystać podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, ale tylko przez pierwszy rok swojej działalności. Jeśli po tym roku nie będą mieli statusu małego podatnika, będą zmuszeni do opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trybie miesięcznym. Konieczne jest jednak złożenie naczelnikowi urzędy skarbowego w terminie do 20 lutego danego roku podatkowego pisma o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Terminy płatności zaliczek na podatek dochodowy

W przypadku opłacania kwartalnych zaliczek podatkowych przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w Polsce, odprowadza zaliczkę na podatek PIT co trzy miesiące, w terminach:

  • Do 20 kwietnia,
  • Do 20 lipca,
  • Do 20 października,
  • Do 20 stycznia.

Natomiast, w przypadku zaliczek miesięcznych, deklarację podatkową i kwotę zaliczki podatnik musi przekazać do Urzędu Skarbowego co miesiąc, do 20. dnia każdego miesiąca. Jeszcze do niedawna ostatnia zaliczka na PIT była odprowadzana i obliczana przez podatników do 20 grudnia, przez co przedsiębiorca musiał w praktyce zapłacić dwukrotnie wyższą składkę podatkową obliczoną na podstawie jego dochodów z listopada. Dziś termin zapłaty ostatniej w ciągu roku zaliczki na PIT został przesunięty do 20 stycznia kolejnego roku podatkowego.