Stawki podatku VAT – 0%, „zw” czy „np”?

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe .

Na fakturze VAT należy wpisać stawkę podatku VAT. Przy korzystaniu z programów do księgowości internetowej bez trudu użytkownik wybierze z rozwijanej listy właściwą stawkę. Może się jednak zdarzyć, że trzeba będzie wystawić fakturę bez VAT-u, co nie oznacza, że pole przeznaczone na stawkę ma pozostać puste. Należy w nim wpisać stawkę „0%”, „zw” lub „np”. Kiedy i jakie oznaczenie będzie właściwe?


 

zerowa stawka vat

Kiedy obowiązuje stawka 0 proc.?

Stawka VAT 0% jest szczególną stawką podatku od towarów i usług. Znajduje zastosowanie w szczególności w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w skrócie WDT, w ramach Unii Europejskiej. Można ją stosować także w przypadku eksportu towarów, transportu międzynarodowego, a także przy dostawie sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych, organizacji edukacyjnych, humanitarnych i charytatywnych w celu dalszego, nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

Podobnie jest w przypadku dostawy:

  • towarów do wolnych obszarów celnych,
  • towarów służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków,
  • różnego typu statków armatorom morskim,
  • części do środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich.

Taka sama stawka wykorzystywana jest dla usług:

  • świadczonych na obszarze portów morskich polegających na obsłudze środków transportu morskiego lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków,
  • najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich,
  • polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 oraz ich części składowych.

Także import środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich uprawnia do stosowania stawki 0 proc. VAT.

Kiedy stawka „zw”?

Skrót „zw” umieszczany na fakturze oznacza „zwolniony z VAT” i korzystają z niego podmioty niebędące czynnymi podatnikami VAT. Podatnicy mogą korzystać ze zwolnień przedmiotowych i podmiotowych z podatku od towarów i usług. Podmiotowe zwolnienia dotyczą określonych ustawowo podmiotów (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT), a przedmiotowe zwolnienia dotyczą określonego rodzaju czynności (art. 43 ustawy o VAT).

Kiedy stawka „np”?

Skrót „np” na fakturze oznacza „nie podlega opodatkowaniu”. Jest on stosowany przez VAT-owców i osoby zwolnione z podatku VAT w określonych przypadkach. Mogą to być m.in. czynności opodatkowane poza granicami naszego kraju.

Zachęcamy również do zapoznania się z tekstem na temat księgowania leasingu.