Środki na rachunku VAT – jak odzyskać je zgodnie z prawem?

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe . ,

Split payment, czyli mechanizm podzielonych płatności jest w Polsce dobrowolny. Polega on na podzieleniu dokonywanych płatności na dwa konta – konto firmowe odbiorcy oraz na indywidualnie stworzone dla podatnika konto VAT. Jak można odzyskać pieniądze, które trafiają na taki rachunek? Czy jest to w ogóle możliwe?

Dopuszczalne formy wypłaty środków z rachunku VAT

Przedsiębiorca musi wiedzieć, że środki zgromadzone na rachunku VAT z tytułu stosowania systemu split payment nie mogą być rozdysponowane przez niego swobodnie. Służą one głównie do regulowania podatku od towarów i usług z otrzymanych faktur zakupowych. Można z nich również pokryć należny podatek dla fiskusa, wynikający z deklaracji VAT.

split paymentCzasem jednak przedsiębiorcy nie mogą wykorzystywać na bieżąco środków zgromadzonych na rachunku VAT. Co powinni zrobić w takim przypadku? Otóż mogą wnioskować do urzędu skarbowego o zaliczenie środków na rachunku VAT na zapłatę nadwyżki podatku należnego nad naliczonym, co pozwoli na skonsumowanie środków i zachowanie pełnej płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Zwrot pieniędzy tylko w szczególnych przypadkach

O ile pieniądze na koncie firmowym przedsiębiorca może wykorzystywać w dowolny sposób, nawet na pokrycie kosztów prywatnych, o tyle środków zgromadzonych na rachunku VAT nie można tak wydatkować. Dlatego podatnicy, którzy np. najczęściej wykazują nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w małej księgowości, stają przed dylematem, jak odzyskać środki na rachunku VAT? Można to zrobić dzięki złożeniu stosownego wniosku o ich zwrot do urzędu skarbowego.

Na pisemny wniosek złożony przez podatnika na ręce naczelnika urzędu skarbowego może on postanowić o przekazaniu środków zgromadzonych na rachunku VAT na wskazany przez przedsiębiorcę rachunek bankowy, dla którego jest on prowadzony. Jest to zgodne z literą prawa – z art. 108b ustawy o podatku od towarów i usług. Organ podatkowy musi w ciągu 60 dni od daty wpłynięcia wniosku rozpatrzyć go, ale nie ma obowiązku przychylenia się do prośby podatnika.

Naczelnik może odmówić przekazania środków z rachunku VAT na konto bankowe przedsiębiorcy, jeśli ten:

  • ma zaległości w płatnościach podatku VAT,
  • stale zalega z płatnościami za VAT lub wykonuje czynności mogące utrudnić lub uniemożliwić egzekucję z tytułu podatku.

Wartym podkreślenia jest fakt, że pojęcia zwrotu środków z rachunku VAT i zwrotu VAT z deklaracji nie są tożsame i dotyczą ich dwie odrębne procedury.