Sprawdź, czy Twój PIT wypełni fiskus

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe . ,

Automatyczne rozliczenia PIT przez urząd skarbowy dla wybranych podatników w 2019 roku stały się faktem. Którzy podatnicy nie muszą już rozliczać się osobiście z fiskusem?

Automatyczny PIT za 2018 rok

Jeszcze w roku ubiegłym, kiedy podatnicy rozliczali swoje PIT-y za rok 2017,  podatnik mógł złożyć wniosek na ręce fiskusa, aby ten rozliczył go samodzielnie. Od 2019 roku, tj. od rozliczeń za rok 2018, automatyczne PIT-y nie wymagają już składania takich wniosków.

pit automatyczny

Jeśli w roku podatkowym 2018 podatnik powinien rozliczyć się na druku PIT-37 lub PIT-38, wówczas urząd skarbowy rozliczy go automatycznie. Takie PIT-y wypełniane przez fiskusa dotyczą wyłącznie deklaracji podatników będących osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej. PIT-37 jest przeznaczony dla osób, które w poprzednim roku podatkowym pozyskiwały dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej, za pośrednictwem płatnika. Z kolei drugi z wymienionych formularzy – PIT-38 przeznaczony jest na rozliczenia dochodów kapitałowych.

Zmiany, które obowiązują od 2019 roku, były zapowiadane już wcześniej. Kolejne zostaną wdrożone w 2020 roku. Automatyczny PIT, fiskus wypełni za rok 2018 dla podatników rozliczających się na drukach:

  • PIT-36 – przeznaczony dla osób pozyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane skalą podatkową;
  • PIT-36 – przeznaczone dla osób pozyskujących dochody opodatkowane skalą podatkową.

Co ma zrobić podatnik?

Wszystkie sporządzone przez urząd skarbowy zeznania roczne bazują na danych zaczerpniętych z Krajowej Administracji Skarbowej, ZUS oraz zeznań rocznych za poprzednie lata podatkowe.

Kiedy przygotowany przez urząd formularz PIT jest już gotowy, podatnik może go zobaczyć w Portalu Podatkowym, a następnie:

  • zaakceptować e-PIT i dokonać tym samym jego złożenia;
  • zmodyfikować – dodać dodatkowe dane, ulgi, czy przekazać 1 proc. na OPP;
  • odrzucić i rozliczyć się w ramach PIT samodzielnie;
  • pozostawić e-PIT bez reakcji, a z czasem zostanie on uznany za złożony, kiedy upłynie termin przeznaczony na złożenie deklaracji podatkowej rocznej.

Wypełnione przez fiskusa elektroniczne PIT-y są dostępne w Portalu Podatkowym od dnia 15 lutego 2019 roku.