Split payment – jak księgowane będą zapłaty za faktury na nowym rachunku VAT?

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe .

Split payment, czyli z języka polskiego mechanizm podzielonej płatności, obowiązuje w zakresie podatku od towarów i usług – podatku VAT. Podzielona płatność za fakturę trafia na dwa rachunki – firmowy dostawcy czy usługodawcy oraz wyodrębniony rachunek VAT. Jak księgowane będą zapłaty za faktury na nowym rachunku?

split paymentNa czym to polega Split payment?

Wdrożenie mechanizmu podzielonej płatności do praktyki działalności gospodarczej jest dobrowolne. Obecnie taką możliwość dla polskich przedsiębiorców stwarza ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmieniająca została ogłoszona 10 stycznia 2018 roku, a termin wejścia w życie przepisów ostatecznie ustalono na 1 lipca 2018 roku.

Mechanizm split payment polega na tym, że każda płatność klienta jest księgowana na dwóch kontach – podatek VAT trafia przy tym na wyodrębniony rachunek VAT, a kwota netto na rachunek podatnika. Warunkiem zastosowania metody podzielonej płatności jest otrzymanie faktury jeszcze przed dokonaniem zapłaty z wykazaną na niej kwotą podatku. Wykorzystywanie split payment nie jest zależne od woli sprzedającego. Decyduje o tym nabywca.

Na rachunku VAT gromadzone są środki, które mogą zostać przez podatnika przesłane na rachunek organu podatkowego, tytułem uiszczenia należnego podatku VAT. Nie dzieje się to jednak automatycznie.

Co z kwestiami księgowymi?

Zastosowanie split payment nie powinno wpływać na sposób dokonywania zapisów na kontach w księgach rachunkowych w związku z otrzymaniem lub wystawieniem faktury VAT. Trzeba mieć jednak świadomość zmiany sposobu księgowania, który związany jest z obciążeniem i uznaniem rachunku VAT.

Dla celów księgowych należy ewidencjonować stan rachunku VAT, co oznacza dla księgowych konieczność stworzenia dodatkowego analitycznego konta zespołu 1 (rachunek VAT). Sprzedawcy czy osoby zajmujące się księgowością w firmach handlowych, będą musieli księgować dwa przelewy w swoich księgach: jeden na bieżący rachunek bankowy i drugi na rachunek VAT.