Jak rozliczać podatek od kryptowalut?

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe .

Zgodnie ze schematem opublikowanym przez Ministerstwo Finansów, handel kryptowalutami podlega opodatkowaniu w ramach podatku dochodowego, podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Jak go prawidłowo rozliczyć u inwestorów?

Obliczenie podatku dochodowego

W ramach zeznań PIT podatnicy mają obowiązek wykazać przychody pozyskane w poprzednim roku podatkowym z tytułu sprzedaży lub zamiany kryptowalut, takich jak Bitcoin, Litecoin, Ethereum i innych. Podstawa opodatkowania, którą powinni przy tym przyjąć, musi być wyrażona w złotówkach. Nie ma znaczenia, czy kryptowaluty były kupowane czy sprzedawane za walutę tradycyjną czy z wykorzystaniem innej kryptowaluty.

rozliczenia kryptowalut

 

Dochody uzyskane z tytułu handlu kryptowalutami podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Wszystko zależy od źródła, w jakim dochody te zostały uzyskane oraz od formy opodatkowania wybranej przez podatnika, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z obrotu kryptowalutami mogą być zakwalifikowane do źródła przychodów z tytułu:

  • praw majątkowych,
  • pozarolniczej działalności gospodarczej – ma to miejsce wyłącznie wówczas, gdy kryptowaluta jest przedmiotem obrotu w ramach działalności, która spełnia określone warunki, czyli ma charakter ciągły, zorganizowany i zarobkowy oraz jest prowadzona we własnym imieniu przez podatnika.

Jeśli zakwalifikujemy obrót kryptowalutami jako dochód z praw majątkowych, to opodatkowany zostanie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Należy go wykazać  w zeznaniu PIT-36, w kategorii Prawa autorskie i inne prawa.

Natomiast w momencie, gdy pozyskiwany jest z pozarolniczej działalności gospodarczej, dochód ten należy łączyć z innymi dochodami z tego źródła i wykazać w zeznaniu PIT-36 przy opodatkowaniu według skali podatkowej lub w PIT-36L w przypadku opodatkowania liniowego.

Podatek VAT od kryptowalut

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie kupna i sprzedaży tzw. kryptowalut podatnik zobowiązany jest opodatkować VAT odpłatne świadczenie takich usług. Dla celów VAT kryptowaluty będą definiowane jako prawny środek płatniczy.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT przy kryptowalutach pojawi się w momencie sprzedaży lub wymiany kryptowaluty na walutę tradycyjną, jak i w momencie wymiany jednej kryptowaluty na inną.  Podatnik nie ma przy tym prawa odliczyć sobie VAT od nabywanych towarów i usług związanych z działalnością w zakresie wydobywania, jak i kupna czy sprzedaży kryptowalut.

Podatek PCC od kryptowalut

Przyjmuje się, że umowa sprzedaży oraz zamiany kryptowaluty stanowi prawo majątkowe, dlatego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Kupujący musi zapłacić 1 proc. wartości rynkowej nabywanego prawa majątkowego zbywanej kryptowaluty w przypadku umowy sprzedaży. Jeśli zawierana jest umowa zamiany, to obowiązek zapłaty podatku w tej samej wysokości dotyczy solidarnie stron czynności.