Rewolucja w zakresie deklaracji VAT

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe . ,

Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT muszą składać co miesiąc lub co kwartał deklaracje podatkowe do urzędu skarbowego, na formularzach: odpowiednio dla rozliczeń miesięcznych jest to formularz VAT-7, a dla rozliczeń kwartalnych VAT-7K. Rząd proponuje, aby obowiązek ten został zniesiony, a wszystkie potrzebne informacje na temat rozliczeń podatku od towarów i usług znalazły się w nowym pliku roboczo nazywanym JPK_VDEK.

JPK-VDEK zamiast JPK_VAT

Jak na razie Ministerstwo Finansów uzyskuje od czynnych podatników VAT co miesiąc obowiązkowo Jednolity Plik Kontrolny VAT. W pliku tym fiskus otrzymuje bardzo szczegółowe informacje, w większości te same, co zawarte w deklaracjach VAT-7. Uznano, że właściwie nie ma potrzeby, aby podatnicy VAT przygotowywali dwa zestawienia podatkowe, skoro zawierają one tożsame informacje.

Dlatego zaproponowano rozwiązanie, które pozwoli zastąpić JPK_VAT oraz miesięczne czy kwartalne deklaracje papierowe lub elektroniczne VAT-7 i VAT-7K, jednym plikiem kontrolnym. Będzie to wymagało jednak dodania do nowej struktury PK elementów deklaracji VAT-7, które nie są obecnie ujęte w strukturze JPK_VAT. Wymusi to zmiany w systemach księgowości internetowej, z której generowane są poprawne struktury jednolitych plików kontrolnych.

deklaracja vat Co musi zostać uwzględnione w JPK_VDEK?

W nowym jednolitym pliku kontrolnym, roboczo określanym jako JPK_VDEK musi znaleźć się informacja o wysokości VAT należnego lub o wysokości nadwyżki VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym w danym okresie rozliczeniowym. W przeciwnym wypadku deklaracje VAT-7 i VAT-7K nie będą mogły być w pełni zastąpione nową strukturą JPK. Fiskus musi uzyskać informację o tym, jaka kwota podatku powinna znaleźć się w budżecie lub jaka kwota powinna zostać zwrócona podatnikowi. To podstawowe dane niezbędne organom podatkowym.

W JPK_VDEK należałoby ponadto umieścić pola informujące o kwocie nadwyżki wynikającej z poprzednich okresów rozliczeniowych oraz pola znajdujące się aktualnie w części E deklaracji VAT, w szczególności te pokazujące:

  • kwotę VAT do zapłaty,
  • wysokość nadwyżki VAT naliczonego nad należnym.

Podatnikom powinno się zapewnić w nowej strukturze JPK możliwość wskazywania, jaka część nadwyżki ma być zwrócona na ich konto, w jaki sposób i w jakim terminie, a jaka będzie podlegała przeniesieniu na następny okres rozliczeniowy. Dlatego w JPK_VDEK powinno znaleźć się miejsce na złożenie za jej pośrednictwem wniosku o przyspieszenie terminu zwrotu podatku i wniosku o zwrot podatku przewidzianego dla podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczących usługi poza terytorium i jednocześnie niedokonujących sprzedaży opodatkowanej.

Z doniesień prasowych i z informacji przekazanych przez resort finansów wynika, że JPK_VDEK może zacząć obowiązywać już w 2019 roku.