Co oznacza stawka np na fakturze?

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe .

Elementem, który powinien znaleźć się na fakturze jest stawka podatku VAT. Jednak są takie typy faktur, które w miejsce stawki podatkowej mają wpisaną stawkę „np”. Co ona oznacza i kiedy można ją stosować?

Transakcja niepodlegająca opodatkowaniu (stawka „np”)

Stawka „np” znajdzie się na fakturach dokumentujących sprzedaż, która nie podlega opodatkowaniu w Polsce (stąd Nie Podlega). Takie faktury wystawiają obowiązkowo przedsiębiorcy, którzy wykonują usługi dla zagranicznych firm, ale nie tylko. Takie samo oznaczenie – stawka np znajdziemy na faktura z odwrotnym obciążeniem.

Podstawa prawna

Faktury ze stawką „nie podlega” czy „np” wystawiane są zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT. Wskazano w nim, że takie faktury wystawiane są w przypadkach określonych w art. 106a pkt. 2 lit. a oraz faktura taka nie może zawierać danych takich jak:

  • stawka podatku VAT,
  • suma sprzedaży netto z podziałem na stawki VAT,
  • kwota podatku VAT z podziałem na stawki VAT.

Warto wspomnieć, w jakich przypadkach ustawa o VAT zakłada, że przedsiębiorca powinien wystawić fakturę ze stawką np. W art. 106a pkt 2 określono, że takie faktury dotyczą usług świadczonych przez podmioty krajowe, dla których miejscem ich opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, a zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika.

Fakturę ze stawką np wystawi także przedsiębiorca dokonujący dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności w przypadku, gdy miejscem świadczenia jest terytorium państwa trzeciego.

Na czym polega odwrotne obciążenie podatkowe?

Odwrotne obciążenie podatkowe dotyczy przeniesienia obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Dotyczy ono osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej i osób fizycznych, które nabywają określone towary wymienione w załączniku nr 11 ustawy o VAT. Procedurą odwrotnego obciążenia są objęte również określone usługi z załącznika 14 ustawy o VAT.

Zachęcamy również do zapoznania się z tekstem na temat stawki podatku VAT – 0%, „zw” czy „np”.