Najważniejsze zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 roku

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe . ,

Z dniem 1 stycznia 2014 roku wchodzą w Polsce w życie zmiany dotyczące ustawy o VAT. Każdy przedsiębiorca po nowym roku będzie musiał się do nich dostosować. Przede wszystkim, modyfikacja prawa podatkowego spowoduje, że podatnicy podatku VAT będą wystawiali faktury na innych zasadach odnośnie w zakresie terminu ich wystawiania.

Termin wystawienia faktury VAT

Poważną zmianą w ustawie o VAT jest zmiana terminu obowiązującego na wystawienie faktury. Obecnie fakturę należy wystawić nie później niż w 7 dniu od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Od 1 stycznia 2014 roku fakturę będzie można wystawić najpóźniej do 15 dnia kolejnego miesiąca.

Zmiany w  VAT będą też umożliwiały wystawienie faktury przed dokonaniem dostawy towarów lub świadczeniem usług, w terminie 30 dni przed tą datą.

Rozliczenie podatku VAT

Do 31 grudnia 2013 roku obowiązek podatkowy powstaje u podatników podatku VAT chwilą wystawienia faktury sprzedaży. Nawet jeśli faktura nie zostanie wystawiona w obowiązkowym, 7-dniowym terminie liczonym od dnia wydania towaru bądź dnia wykonania usługi, podatnik musi rozliczyć  podatek VAT w dniu, w którym upłynął termin wystawienia faktury.

Nowe przepisy będą umożliwiały rozliczenie podatku VAT w dłuższej perspektywie czasowej, bowiem obowiązek podatkowy powstanie w dniu przekazania towaru klientowi lub wykonania usługi. VAT z faktury będzie trzeba rozliczyć w tym samym miesiącu lub kwartale, w zależności od przyjętego trybu rozliczenia, kiedy była wykonana dostawa towarów lub sama usługa.

Przedsiębiorcy trudniący się świadczeniem usług budowlanych i budowlano-montażowych od nowego, 2014 roku, zyskają obowiązek wystawienia faktury w ciągu 30 dni od dnia wykonania usługi. Jeśli go nie dopełnią, to obowiązek podatkowy pojawi się i tak z chwilą upływu terminu przeznaczonego na wystawienie faktury.

Podatnicy będą mogli dokonywać odliczenia VAT w momencie powstania obowiązku podatkowego sprzedawcy, ale nie wcześniej niż w dniu otrzymania faktury.

Potwierdzenie odbioru faktur korygujących

Obecnie aby przedsiębiorca mógł obniżyć podstawę opodatkowania z tytułu podatku VAT przy błędnie wystawionej fakturze i jej korekcie, musi uzyskać uprzednio potwierdzenie odbioru faktury korygującej od nabywcy. Od przyszłego roku nie będzie takiego wymogu.

 

Dowiedz się również o Towary i usługi objęte 8% stawką VAT