Najważniejsze terminy wystawiania faktur w 2013

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe . ,

fakturaOd 1 stycznia 2013 roku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują nowe zasady  i terminy wystawiania faktur VAT. Sprawdź, kiedy musisz wystawić fakturę po dostarczeniu towarów lub zrealizowaniu usługi na rzecz krajowego lub zagranicznego kontrahenta.

Transakcje wewnątrzwspólnotowe

Duża zmiana w zakresie dokumentowania transakcji za pośrednictwem faktur VAT nastąpiła w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, które są dokonywane na terenie krajów członkowskich Unii europejskiej. Mowa tu o:

  • Wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów,
  • Transakcjach importu dokonywanych z kontrahentami z państw trzecich,
  • Fakturach dokumentujących kilka dostaw bądź usług.

Zmienione przepisy prawa podatkowego spowodowały zmianę terminu wystawiania faktur w transakcjach zagranicznych. Termin ten uległ wydłużeniu. Jeśli chodzi o wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów lub usług, sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia faktury nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu realizacji dostawy lub usługi. Wcześniej obowiązywał maksymalnie 7-dniowy termin na wystawienie faktury. Zmiany tego rodzaju dotyczą jednocześnie importu usług na rzecz podatników. Obowiązuje tutaj ten sam termin na wystawienie faktury, a w 2012 roku można było wystawić dokument najpóźniej w dniu powstania obowiązku podatkowego i nie wcześniej niż 30 dni przed jego powstaniem.

Podatnik może w ramach jednej faktury VAT ująć kilka dostaw lub usług wykonanych na rzecz jednego odbiorcy w ciągu tego samego miesiąca. Taką fakturę zbiorczą podatnik wystawia w konkretnym przedziale czasowym, a mianowicie najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę.

Terminy bez zmian

Faktury w obrocie krajowym wystawiane są wciąż nie później niż 7. dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi na rzecz kontrahenta. W tym samym terminie wystawia się faktury potwierdzające sprzedaż o charakterze ciągłym, w których to sprzedawca ujmuje jedynie miesiąc i rok dokonania sprzedaży.

Najpóźniej w dniu powstania obowiązku podatkowego i nie wcześniej niż 30 dni przed jego powstaniem przedsiębiorca musi wystawić fakturę dla czynności ujętych w ustawowym katalogu.

Zmianom nie uległy terminy wystawiania faktur zaliczkowych – należy wystawić je nie później niż 7 dnia od dnia otrzymania zaliczki.