Na czym ma polegać system kas fiskalnych online?

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe .

Systemy do wystawiania faktur online czy do księgowości internetowej, są powszechnie wykorzystywane przez przedsiębiorców w Polsce. Ułatwiają prowadzenie formalnych spraw związanych z działalnością gospodarczą. Czy w podobny sposób będzie działał system kas fiskalnych online?

kasa fiskalna onlineZyska na pewno budżet państwa

Firma KPMG w raporcie „Studium przypadku – system kas fiskalnych online w Polsce” szacuje, że objęcie takim systemem wszystkich kas fiskalnych, które obecnie działają w naszym kraju, może potencjalnie przynieść dodatkowe dochody podatkowe z tytułu podatku VAT w wysokości ponad 2,8 mld zł rocznie. Odliczając około 0,3 mld zł niezbędnych nakładów na wdrożenie systemu w praktyce, przyniosłoby to dochód budżetowi państwa na poziomie około 2,5 mld zł.

Kasy fiskalne online miałyby ograniczyć, a nawet do pewnego stopnia wyeliminować funkcjonowanie tak zwanej szarej strefy w Polsce. Wielu przedsiębiorców nie nabija wszystkich sprzedawanych produktów czy świadczonych usług na kasę lub uchyla się w ogóle od jej stosowania. Powszechne kasy fiskalne online mogłyby to zmienić.

Co istotne, każdego roku budżet państwa na funkcjonowaniu szarej strefy traci od 12 do nawet 14 proc. Produktu Krajowego Brutto.

Jak ma to działać? 

W innych krajach m.in. w Europie Zachodniej, dzięki wdrożeniu systemu kas online udało się zwiększyć w sposób trwały dochody podatkowe z tytułu VAT i uszczelnić system podatkowy.

System ten ma polegać na tym, że przedsiębiorcy zobowiązani do stosowania kas rejestrujących w swojej działalności gospodarczej, mieliby wymienić dotychczasowe urządzenia na nowe modele, w których nie trzeba by korzystać z rolek papierowych i materiałów do drukowania, a wszystkie transakcje, łącznie z raportami dobowymi i miesięcznymi, byłyby zapisywane na serwerze ministerstwa finansów w trybie online. Powstanie centralny rejestr paragonów, a informacje z kas fiskalnych na bieżąco będą trafiać do centralnego serwera, gdzie fiskus będzie mógł od razu je analizować i przeprowadzać szybsze kontrole.

Przedsiębiorcy mogą liczyć na to, że otrzymają wysokie dotacje do zakupu urządzeń nowej generacji. W pierwszym roku będzie to kwota około 370 mln zł. Obecnie przy zakupie kasy fiskalnej przedsiębiorca może uzyskać zwrot części wydatkowanych środków – 90 proc. wartości kasy, ale nie więcej niż 700 zł. Przy kasach fiskalnych online nie będą dodatkowo ponosić kosztów na materiały eksploatacyjne do urządzeń czy z tytułu składowania zadrukowanych rolek papierowych.