Moduł windykacji – aktualizacja wFirma.pl

Dodał: Tomasz Bednarz, w Newsy z Księgowości . ,

W nocy z 31 października na 1 listopada aplikacja wFirma.pl przeszła aktualizację listopadową, wywołaną prośbami samych użytkowników. Wprowadzony został w związku z nią nowy moduł do aplikacji „Windykacja”, który jest dostępny w zakładce „Przychody” po zalogowaniu się przez użytkownika na swoje konto w systemie. Moduł Windykacja związany jest z samodzielnym odzyskiwaniem wierzytelności od nierzetelnych kontrahentów, nieuiszczających swoich długów terminowo.

Konstrukcja modułu

Moduł Windykacja został uruchomiony w wersji Beta i posiada własne menu, w którym znalazły się zakładki:

  • Dłużnicy,
  • Wszystkie wierzytelności,
  • Noty odsetkowe,
  • Dokumenty.

Użytkownik ma możliwość wygenerowania listy dłużników, wysłania do nich zbiorczego wezwania do zapłaty, wysłania zbiorczego wezwania do zapłaty z naliczeniem odsetek lub zbiorczego ostatecznego wezwania do zapłaty. Może także wystawić zbiorczo notę odsetkową. Użytkownik systemu wFirma w module Windykacja pozwala na przesyłanie dłużnikom osobnych wezwań na podstawie poszczególnych wierzytelności. Może to być wezwanie do zapłaty, wezwanie do zapłaty z naliczeniem odsetek lub ostateczne wezwanie do zapłaty.

Miękkie narzędzia windykacji

W ramach nowo uruchomionego po aktualizacji księgowości internetowej wFirma.pl modułu Windykacja udostępnione zostały narzędzia do miękkiej windykacji. Za ich pośrednictwem można wygenerować w pliku PDF oraz wysłać za pomocą e-mail i zwykłą pocztą wezwania lub przypomnienia o konieczności dokonania zapłaty za wystawione faktury.

System windykacji wFirma podlega integracji z największymi bazami Biur Informacji Gospodarczej oraz z giełdami długów.

Podobne artykuły: Mała księgowość