Mały ZUS dla firm od 2019 roku

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe . ,

Zapowiadane już w kampanii wyborczej zmiany środowiska dla drobnej przedsiębiorczości w końcu doczekają się spełnienia. Podczas 67. posiedzenia Sejmu, ostatniego przed wakacjami, 20 lipca 2018 roku Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na wprowadzenie mechanizmu tzw. Małego ZUS dla małych firm od 2019 roku. Na czym będzie on polegał?

Założenia ustawowe

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, w skrócie nazywana projektem „Mały ZUS dla małych firm” została uchwalona większością głosów. Nie było sprzeciwu na sali plenarnej Sejmu, a tylko jedna osoba wstrzymała się od głosu. Rada Ministrów tym samym przyjęła ustawę, a Senat nie wniósł poprawek.

Od 1 stycznia 2019 roku zostaną wprowadzone w życie nowe przepisy wspomnianej ustawy, na mocy których powstanie opcja skorzystania z preferencji „Małego ZUS dla firm”. Nowe regulacje dotyczą osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których średnie miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności płacy minimalnej.

Dla kogo mały ZUS?

Zgodnie z uchwaloną ustawą, z preferencyjnych, niskich składek na ubezpieczenia społeczne, w ramach Małego ZUS dla małych firm skorzystają ci przedsiębiorcy, których przychody w 2018 roku nie przekroczą średniomiesięcznie kwoty 5250 zł.

Szacuje się, że z zaoferowanych przez rząd zmian skorzysta prawie 200 tys. małych firm, głównie założonych w mniejszych miastach i powiatach. Pozwoli to na poprawę ich rentowności, ochronę płynności finansowej i da większe perspektywy rozwoju. Zbyt wysokie obciążenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne powodowało dotychczas, że wielu przedsiębiorców, którzy nie osiągali rentowności swojego biznesu, było zmuszonych do zakończenia działalności lub przejścia do tzw. szarej strefy.

Na czym polega mały ZUS?

Ustawa wskazuje, że przy spełnieniu ustalonych w przepisach warunków, przedsiębiorcy w ramach Małego ZUS będą mogli płacić obniżone, proporcjonalne do wysokości ich przychodu składki na ubezpieczenia społeczne.

Dotychczas każdy przedsiębiorca, niezależnie od wysokości wypracowanego przychodu płacił takie same składki ZUS. W końcu od 1 stycznia 2019 roku ulegnie to diametralnej zmianie. Przywilej „Małego ZUS-u dla małych firm” będzie obowiązywał wyłącznie dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Oznacza to, że nie skorzystają z niego przedsiębiorcy działający w spółkach cywilnych i innych spółkach osobowych.

Mikroprzedsięborcy mają płacić od 1 stycznia 2019 roku składki na ubezpieczenia społeczne nie niższe niż tzw. mały ZUS dla osób, które dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Przykładowo w tym roku razem ze składką zdrowotną oraz dobrowolną składką chorobową to kwota około 520 zł.