Księgowanie kosztów i przychodów z rachunku bankowego

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe . , ,

Zdecydowana większość przedsiębiorstw w Polsce musi spełnić wymóg posiadania konta firmowego, do dokonywania chociażby rozliczeń z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Przy posiadaniu konta bankowego mogą pojawić się pewne koszty i przychody, które stwarzają problemy w księgowaniu ich we właściwy sposób w podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów.

konto-firmoweKoszty posiadania konta bankowego

Jeśli przepisy prawa nie narzucają przedsiębiorcy posiadania rachunku bankowego, nie musi go zakładać, choć za jego pośrednictwem na pewno łatwiej będzie mu prowadzić rozliczenia finansowe swojej działalności gospodarczej. Trzeba powiedzieć, że konta firmowe, w przeciwieństwie do kont osobistych, zwykle pociągają za sobą koszty związane z ich otwieraniem i miesięcznym prowadzeniem. Koszty dotyczące posiadania rachunku firmowego można rozliczać w formie, w ramach kosztów podatkowych.

Wśród kosztów związanych z posiadaniem i użytkowaniem firmowego rachunku bankowego wymienia się:

  • Koszty otwarcia rachunku firmowego,
  • Miesięczna opłata za utrzymywanie i prowadzenie konta,
  • Koszty utrzymania karty kredytowej,
  • Opłata za bezprowizyjne dokonywanie wypłat z dowolnego bankomatu,
  • Opłaty za przelewy, np. przelewy natychmiastowe czy zagraniczne,
  • Opłaty za wydanie zaświadczenia o wysokości salda na rachunku itp.

Wszystkie wyżej wymienione koszty związane z rachunkiem bankowym przedsiębiorcy można zaksięgować w podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów w poczet kosztów podatkowych, o ile zostaną one dobrze udokumentowane.

Czym jest koszt uzyskania przychodów?

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztem uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Bez względu na to, czy opłaty związane z posiadaniem i założeniem konta firmowego mają charakter jednorazowy czy cykliczny, mogą być kosztem podatkowym. Opłaty bankowe muszą być udokumentowane, aby można je było zaliczyć do kosztów osiągnięcia przychodów. Nie jest tu niezbędne posiadanie faktury, jak w przypadku standardowych kosztów wpisywanych do KPiR. Wystarczający będzie dowód poniesienia opłat pocztowych i bankowych, np. papierowy wyciąg uzyskany z banku. Dowodem może być też wersja elektroniczna wydruku z internetowego konta. Dokument potwierdzający poniesienie kosztu podatkowego musi bezsprzecznie wskazywać na wysokość pobranej opłaty i związek z rachunkiem firmowym przedsiębiorcy. W podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów księguje się koszt związany z kontem firmowym na dzień, w którym pobrana została rzeczywiście opłata bankowa.

Przychody w KPiR

Jeśli konto firmowe jest oprocentowane, co miesiąc naliczane są od pozostającego na nim salda, odsetki. Są one dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą przychodem do opodatkowania, tak jak pozostałe przychody. Należy udokumentować przychód z tytułu odsetek na rachunku bankowym, aby poprawnie móc go zaksięgować w KPiR.

Zachęcamy również do zapoznania się z tekstem na temat księgowania kosztów badań profilaktycznych.