Księgi Przychodów i Rozchodów w wersji elektronicznej bez drukowania

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe . ,

Uproszczoną wersją ksiąg rachunkowych jest podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, nazywana w skrócie KPiR. Można ją prowadzić, zgodnie z przepisami, w formie papierowej albo za pośrednictwem programu komputerowego, w wersji elektronicznej. Czy księgę trzeba obecnie drukować?

Wymóg papierowej dokumentacji

W dzisiejszych czasach w administracji publicznej, podobnie jak i w firmach, postępuje informatyzacja. Coraz więcej obowiązków formalnych wypełnia się za pośrednictwem komputerów, programów i internetu. Nie inaczej jest w przypadku prowadzenia podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Zasady korzystania z tego rodzaju ewidencji wskazuje rozporządzenieministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zmiany w przepisachKsiążka przychodów i rozchodówDopuszcza ono możliwość prowadzenia KPiR w formie elektronicznej, ale przy spełnieniu określonych prawem wymogów. Znalazły się one w § 31 pkt 1 wspominanego rozporządzenia. Aby móc prowadzić elektronicznie księgę, przy zastosowaniu technik informatycznych, dotychczas należało spełnić warunki. Podatnik musiał:

  • Określić pisemnie szczegółową instrukcję obsługi programu komputerowego, który będzie wykorzystywany do prowadzenia księgi.
  • Wybrać program komputerowy, który zapewni możliwość bezzwłocznego wglądu w treść dokonywanych zapisów w księdze oraz możliwość wydrukowania wszystkich danych, z zachowaniem wzoru księgi i porządku chronologicznego zapisów.
  • Zapisywać dane na magnetycznych nośnikach informacji do czasu wydruku zawartych na nich danych, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, tj. nośnik musiał chronić dane przed zatarciem lub zniekształceniem lub naruszeniem ustalonych zasad przechowywania takich danych.

Po spełnieniu takich warunków podatnik mógł skutecznie i zgodnie z prawem, prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów w formie elektronicznej. Wydruki były przy tym konieczne dla zachowania prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej.

Zmiany w przepisach

Podatnicy prowadzący Księgę Przychodów i Rozchodów, czyli uproszczoną księgowość, przy użyciu komputera i odpowiednich programów, nie będą już musieli drukować poszczególnych kart księgi. Zwolnienie z takiego obowiązku będzie obowiązywało w odniesieniu do tych wszystkich podatników, którzy zapewnią przeniesienie treści księgi przychodów i rozchodów na informatyczny nośnik danych, który zapewni im trwałość zapisu informacji. Nie będzie konieczności przenoszenia na papier takich danych.

Informacja: Pamiętajcie, taką książkę przychodów i rozchodów możecie prowadzić elektronicznie za pomocą księgowości internetowej. Polecamy szczególnie wfirma.pl , na którą mamy dla Was rabat 75% na wybrany przez Was okres – tylko dla naszych czytelników! Aby skorzystać z promocji, kliknij tutaj.