Kredyt a może leasing – co powinien wybrać mały przedsiębiorca?

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe . ,

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca często zmuszony jest do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania swoich przedsięwzięć rozwojowych. Może zadecydować, czy będzie posiłkował się w tym względzie kredytem z banku czy też leasingiem. Obie formy mają swoje zalety i wady. Czy w przypadku małego przedsiębiorcy korzystniejszy będzie kredyt bankowy, czy może leasing?


Zalety i wady leasingu

Leasing jest jedną z form finansowania inwestycji w przedsiębiorstwa, praktycznie bez względu na to, jakiej są one wielkości. Mały przedsiębiorca może więc bez trudu skorzystać z leasingu, przy spełnieniu mniejszych warunków niż zaciągając kredyt bankowy.

Leasing w szczególności sprawdzi się w dziedzinie inwestowania. Przedsiębiorca może za jego pośrednictwem sfinansować zakup maszyn i urządzeń, czy wyposażenia biura. Może zakupić samochód dla firmy, czy inne przedmioty. Korzystający z leasingu mali przedsiębiorcy mogą dzięki tej formie finansowania zewnętrznego zwiększać płynność posiadanych środków obrotowych, ponieważ inwestycje realizowane w ramach leasingu są w rzeczywistości w pełni finansowane z obcych środków. Kapitał obrotowy przedsiębiorstwa może więc w takiej sytuacji zostać przeznaczony na zupełnie inne cele.

Umowy podpisywane z firmami leasingowymi mogą zostać dopasowane do potrzeb i oczekiwań klientów. Są elastyczne, przez co wszystkie zapisy można negocjować, w przeciwieństwie do kredytów bankowych. Mało który bank udzieli kredytu malej, dopiero co zarejestrowanej firmie, ale będzie ona miała pełne szanse na uzyskanie leasingu. Zaletą tej formy finansowania jest możliwość wdrażania nowych technologii w bardzo krótkim czasie, co skraca wydatnie cykl inwestycyjny. Kredyt bankowy dla małej firmy zwykle ma charakter krótkoterminowy, a okres spłaty nie odpowiada okresowi użytkowania danego dobra. W leasingu okres spłaty może być rozłożony na okres użytkowania rzeczy.

Leasing niesie za sobą wiele korzyści finansowych. Między innymi, dzięki niemu zmniejsza się podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako że dobra wydzierżawione w formie leasingu nie stanowią własności leasingobiorcy.

W przeciwieństwie do kosztów kredytu bankowego, koszty leasingu operacyjnego mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych, co obniża podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wadą leasingu będzie to, że odsetki płacone z ratami leasingowymi mogą być znacznie wyższe niż przy kredycie bankowym.


Zalety i wady kredytu bankowego

Alternatywą dla leasingu będzie zaciągnięcie przez małego przedsiębiorcę kredytu w banku na inwestycje czy na start swojej działalności gospodarczej. Rozpoczynające swoją działalność przedsiębiorstwa mogą jednak liczyć wyłącznie na kredyty krótkoterminowe w bankach, o niskiej wartości. Dopiero firmy mające pewien, co najmniej 12 miesięczny staż na rynku, mogą pozyskać kredyty długoterminowe, o wyższej wartości.

Zaciągając kredyt bankowy, kredytobiorca będący przedsiębiorcą może wliczyć do kosztów uzyskania przychodów, koszty odsetek, prowizji bankowych oraz odpisów amortyzacyjnych.

Wadą kredytów bankowych dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą niewątpliwie będzie ich niska dostępność oraz konieczność przejścia skomplikowanego i sformalizowanego procesu kredytowego.


Podsumowanie

Z przedstawionych charakterystyk leasingu i kredytu bankowego wynika, że więcej zalet dla małego przedsiębiorcy będzie miał leasing, choć może on nieść za sobą nieco wyższe koszty niż kredyt bankowy.

Polecane artykuły: Zalety małej księgowości, Księgowość internetowa, Jak wygląda księgowość przez internet

Zachęcamy również do zapoznania się z tekstem na temat księgowania leasingu.