Ile kosztuje zatrudnienie pracownika?

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe .

Przy zatrudnianiu pracowników pracodawcy ponoszą pewne koszty, których głównym elementem jest wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Koszty zatrudniania pracowników mogą być zróżnicowane w oparciu o różne typu umów, na podstawie których podwładny jest angażowany do pracy. Z tego względu koszt zatrudnienia jest zmienny. Ile wynosi całkowity miesięczny wydatek pracodawcy z tytułu zatrudniania jednego pracownika?

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Umowa o pracę jest umową regulowaną przez Kodeks pracy, na podstawie której pracodawca zatrudnia pracownika. W przypadku takich umów kosztem ponoszonym przez pracodawcę jest koszt wynagrodzenia brutto (wraz z podatkiem), a ponadto koszty składek na ZUS, jakie obciążają pracodawcę.

Pracodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów ubezpieczeń:

  • ubezpieczenie emerytalne – składka 9,76 proc. podstawy wymiaru,
  • ubezpieczenie rentowe – składka 6,50 proc. podstawy wymiaru,
  • ubezpieczenie wypadkowe – składka 1,67 proc. podstawy wymiaru,
  • Fundusz Pracy – składka 2,45 proc. podstawy wymiaru,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1 proc. podstawy wymiaru.

Łączne koszty składek na ubezpieczenia na ZUS pokrywane z kieszeni pracodawcy to około 20 proc. wynagrodzenia brutto wypłacanego pracownikowi.

koszt zatrudnienia pracownika

Minimalny koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę

W 2018 roku wynagrodzenie minimalne wynosi 2100 zł brutto, a pełny koszt całkowitego zatrudnienia to 2532,81 zł, przy czym 432,81 zł to koszty z tytułu składek na ZUS. Nieco mniej zapłacą pracodawcy, dla których nie ma obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP.

Koszty zatrudnienia pracownika na podstawie umowy zlecenia

Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną, która pozwala na zaangażowanie do pracy pracownika. Wynagrodzenie zleceniobiorcy nie może być niższe niż minimalna stawka godzinowa, która w 2018 roku wynosi 13,70 zł brutto na godzinę.

Pracodawca, zatrudniając pracownika na umowę zlecenie, ponosi koszty równe:

  • wynagrodzeniu brutto – jeśli osoba zatrudniona jest dodatkowo w innej firmie i uzyskuje tam wynagrodzenie równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu lub jeśli jest to student do ukończenia 26. roku życia,
  • wynagrodzeniu brutto i składkom na ZUS – w przypadku, gdy umowa zlecenie jest dla pracownika jedynym źródłem zatrudnienia.

Przy pracy po 8 godzin dziennie, czyli przeciętnie 40 godzin w tygodniu, najmniejsze wynagrodzenie brutto wypłacane pracownikowi na umowie zleceniu będzie wynosiło tyle, ile wynagrodzenie minimalne w gospodarce narodowej – 2100 zł brutto, lub więcej, zgodnie z liczbą przepracowanych godzin i stawką 13,70 zł brutto na godzinę.  Tyle też będzie wynosił koszt zatrudnienia pracownika, o ile pracodawca nie będzie płacił składek na ZUS.

Koszt zatrudnienia pracownika na umowę o dzieło

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na umowę o dzieło jest równy wypłacanemu mu wynagrodzeniu brutto, czyli przed odprowadzeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Obowiązek ubezpieczenia z tytułu takich umów powstaje wyłącznie w przypadku, gdy tę umowę zawiera się z własnym pracodawcą lub umowa o dzieło jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.