Kiedy wydatek na wyposażenie będzie kosztem podatkowym?

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe .

Zakwalifikowanie wydatków na wyposażenie w księgach rachunkowych lub w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, bez względu na to, czy są prowadzone w formie tradycyjnej, czy jako księgowość internetowa, może nastręczać nie lada problemów księgowym. W niektórych przypadkach zakup składników majątku dla firmy jako wyposażenia, może dawać możliwość zaliczenia takich kosztów do grona kosztów uzyskania przychodów. Jak dokonuje się takiej kwalifikacji?

koszty w firmie

Wyposażenie czy środek trwały

Wartość początkowa danego składnika kupowanego na rzecz przedsiębiorstwa decyduje w dużej mierze o tym, czy będzie on traktowany jako wyposażenie, czy środek trwały. Granicę stanowi tutaj kwota 3500 zł. Jeśli składnik ten nie jest wart więcej, można go zaliczyć do wyposażenia, nawet wtedy, gdy jego definicja generalnie mieści się w definicji środka trwałego.

Warto przy tym zaznaczyć, że środkiem trwałym, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, jest każdy składnik majątku firmy, którego okres użytkowania jest dłuższy niż rok. Dodatkowo składnik rzeczowych aktywów będzie mógł być uznany za środek trwały, jeśli:

  • stanowi własność lub współwłasność podatnika,
  • został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,
  • jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania,
  • ma przewidywany okres używania dłuższy niż rok,
  • wykorzystywany jest przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Do wyposażenia można zaliczyć składniki majątku o wyższej wartości początkowej niż 3500 zł, ale z przewidywanym okresem używania równym lub krótszym niż rok.

Rozliczanie wydatków na wyposażenie

Jeśli nabycie danych składników majątku firmy jest zaliczane do kategorii wyposażenia, podatnik zyskuje możliwość zaliczenia takich kosztów do kosztów podatkowych, o ile prowadzą do uzyskania przychodu lub do zabezpieczenia czy zachowania jego źródła.

Momentem zaliczenia do kosztów podatkowych wydatku na nabycie składników majątku będących wyposażeniem, będzie data przyjęcia ich do używania. Może ona zbiegać się z datą poniesienia wydatku na zakup firmowego wyposażenia, dzięki czemu podatnik od razu rozliczy wydatek w kosztach uzyskania przychodów.

Dowiedz się również o Koszty wysyłki na fakturze

Zachęcamy również do zapoznania się z tekstami na temat księgowania kosztów badań profilaktycznych oraz księgowania leasingu.