Kiedy można skorzystać z faktury zbiorczej?

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe .

Od 2013 roku wiele zmieniło się w polskim systemie podatkowym. Z dniem 1 stycznia bieżącego roku wprowadzona w życie została nowelizacja ustawy o VAT, która między innymi dała możliwość przedsiębiorcom wystawiania faktur zbiorczych. Kiedy można je stosować i właściwie czym one są?

Pojęcie faktur zbiorczych

Na mocy nowej ustawy o VAT, od 2013 roku przedsiębiorcy mogą stosować uproszczone zasady w rozliczeniach podatku VAT. Uproszenie to może polegać między innymi na wystawianiu faktur zbiorczych, które pozwalają na dokumentowanie kilku transakcji zawartych z tym samym kontrahentem, na jednym dokumencie.

Wprowadzenie faktur zbiorczych w Polsce było podyktowane koniecznością dostosowania polskiego prawa podatkowego w kwestii wystawiania faktur do dyrektywy unijnej, stanowiącej o tym, że wszystkie państwa członkowskie UE mają obowiązek zezwolić podatnikom na wystawianie faktur zbiorczych dotyczących kilku odrębnych dostaw towarów lub świadczonych usług.

Warunki wystawiania faktur zbiorczych

W art. 9 ust. 3 znowelizowanego rozporządzenia ministra finansów w sprawie m.in. wystawiania faktur, wskazuje się warunki, jakie należy spełnić dla zastosowania faktury zbiorczej. Faktury tego rodzaju mogą dokumentować kilka odrębnych dostaw towarów lub usług wykonanych w trakcie danego miesiąca, pod warunkiem, że zbiorcza faktura zostanie wystawiona nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wyświadczono usługę.

Przedsiębiorca może wystawić zbiorczą fakturę, o ile dostawa towarów i świadczenie usług, które są w niej udokumentowane, nie mają charakteru świadczeń ciągłych. Podatnik może wystawić taki dokument dla kontrahenta, dokumentując tym samym niezwiązane ze sobą zupełnie dostawy, dokonane na jego rzecz w ciągu jednego miesiąca. Fakturę należy przy tym wystawić najpóźniej w ostatnim dniu w miesiącu dokonania dostaw lub realizacji usług.

Nie ma obowiązku, aby przedsiębiorca dokumentował w ramach jednej faktury zbiorczej wszystkie dostaw towarów lub wykonane usługi  zrealizowane w danym miesiącu na rzecz jednego kontrahenta. Może objąć nią tylko niektóre dostawy. Faktury zbiorcze są więc przywilejem podatników, a nie obowiązkiem.

Polecane artykuły: Zalety małej księgowości, Dlaczego warto skorzystać z wFirma.pl?, Wyższość księgowości online nad biurem rachunkowym