Jakie ulgi podatkowe przysługują małemu podatnikowi?

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe . ,

ulga podatkowa dla małego podatnikaMały podatnik korzysta z wielu przywilejów w rozliczaniu podatków. Dlatego też przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki uzyskania takiego statusu, powinni się o nie postarać. Dzięki temu będą mogli oni uzyskać korzyści w ramach optymalizacji podatkowej. Na czym polegają ulgi podatkowe, które są przyznawane automatycznie małym podatnikom? Kto może zostać małym podatnikiem w Polsce i czy o status ten należy wnioskować?

Dla kogo status małego podatnika?

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą może postarać się o uzyskanie statusu małego podatnika.  Status ten przyznawany jest przedsiębiorcom, których wartość przychodów ze sprzedaży w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczyła równowartości w złotych 1,2 mln euro. Stosuje się przy tym zaokrąglenie do 1000 zł, także nawet niewielkie przekroczenie podanego limitu nie powoduje utraty statusu małego podatnika. W 2013 roku w przeliczeniu na złotówki limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika wynosi 4 922 000 zł. Do wyliczenia powyższego limitu stosuje się kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu roboczym października poprzedniego roku podatkowego.

Nie ma możliwości uzyskania statusu małego podatnika w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej. Dopiero osoby kontynuujące swoją działalność mają możliwość nabycia statusu małego podatnika. Dzieje się tak dlatego, że wymóg odpowiedniej wielkości sprzedaży odwołuje się do poprzedniego roku podatkowego, w którym musiała już być prowadzona działalność gospodarcza przez danego przedsiębiorcę.

Korzyści podatkowe

Mały podatnik może w korzystny sposób rozliczać się w ramach podatku od towarów i usług konsumpcyjnych. Ma możliwość jednocześnie korzystać z ulg podatkowych, zmniejszających jego zobowiązania podatkowe wobec fiskusa.

Wśród podatkowych przywilejów, jakie przysługują małym podatnikom, wymienia się:

  • Możliwość rozliczania się z podatku VAT według metody kasowej –polega to na tym, że przedsiębiorca będący małym podatnikiem dokonuje rozliczenia podatku VAT dopiero po otrzymaniu realnie płatności od kontrahenta,
  • Możliwość opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w trybie kwartalnym – zwiększa to płynność finansową przedsiębiorców,
  • Możliwość kwartalnego rozliczania podatku VAT,
  • Prawo do jednorazowego zaliczenia całej wartości nabytych przez przedsiębiorcę środków trwałych w koszty uzyskania przychodu miesiąca, w którym wprowadzono dane składniki do ewidencji.