Jakie są nowe sankcje w podatku VAT?

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe .

Od 1 stycznia 2017 roku zmieniły się zasady nakładania sankcji na nierzetelnych podatników podatku VAT.  Błędy w rozliczeniach popełnione czasem zupełnie nieświadomie również mogą spowodować nałożenie na podatnika wysokich kar. Dlatego warto zastanowić się nad skorzystaniem w  tym roku z aktualnych i rzetelnych programów do księgowości online.

Ograniczanie zasady neutralności VAT

Od nowego 2017 roku zmieniają się zasady rozliczania podatku VAT. Przede wszystkim ważne dla podatników VAT będzie ograniczenie zasady neutralności. Przez co jakiekolwiek błędy popełnione w rozliczeniach tego podatku, świadomie i zamierzenie lub zupełnie przypadkiem, będą podlegać karom. W efekcie sankcje dotyczyć mają nie tylko nieuczciwych przedsiębiorców, uchylających się od opłacania podatku VAT i wyłudzających go, ale i uczciwi podatnicy, którzy chcieliby rzetelnie rozliczać się z fiskusem, ale popełniają z różnych powodów błędy w swoich rozliczeniach.

sankcje podatek vatNowe sankcje VAT

Ustawa z 1 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, spowodowała dodanie do ustawy o VAT rozdziału 5, w którym określono szczegółowe zasady ustalania sankcji VAT, tj. dodatkowych zobowiązań podatkowych.

W przepisach ustawy o VAT przewiduje się nakładanie na podatników dwóch sankcji podatkowych, w wysokości 30 lub 100 proc.

W przypadku zaniżenia przez podatnika kwoty zobowiązania podatkowego lub zawyżenia kwoty VAT do zwrotu lub do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, organy podatkowe mają prawo ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30 proc. kwoty zawyżenia zwrotu VAT lub zaniżenia zobowiązania podatkowego. Sankcja ta może zostać obniżona do wysokości 20 proc., jeśli po zakończeniu kontroli podatkowej podatnik niezwłocznie złoży korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone błędy i wpłaci kwotę zobowiązania podatkowego, bądź zwróci nienależnie pobraną kwotę zwrotu VAT.

Nowa, aż 100-procentowa sankcja będzie nakładana wtedy, gdy zaniżenie zobowiązania VAT lub zawyżenie kwoty zwrotu VAT wynika z odliczenia podatku naliczonego z tzw. pustych faktur. Są to faktury, które:

  • stwierdzają czynności, które nie zostały w rzeczywistości dokonane,
  • zostały wystawione przez podmiot, który nie istnieje,
  • podają kwoty niezgodne z rzeczywistością.

Oszuści podatkowi słono więc będą musieli zapłacić za swoje oszukańcze działania i wyłudzenia VAT.

 

Przeczytaj więcej o Towary i usługi objęte 8% stawką VAT