Jakie obowiązki ma przedsiębiorca przy prowadzeniu księgowości internetowej?

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe . ,

księgowośc internetowaZ przepisów dotyczących wykonywania działalności gospodarczej w Polsce wynika, że obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest dokumentowanie dokonywanych zdarzeń gospodarczych, takich jak sprzedaż towarów, dostawa produktów czy świadczenie usług. Zdarzenia te muszą znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji księgowej przedsiębiorstwa. W zależności od tego, jakie opodatkowanie wybrał dla swoich przychodów pochodzących z działalności gospodarczej przedsiębiorca, inny tryb prowadzenia ksiąg rachunkowych będzie musiał stosować. Należy powiedzieć, że w małych przedsiębiorstwa, właściciele mogą samodzielnie zająć się swoją księgowością, nawet wówczas, gdy nie mają dogłębnej wiedzy na temat podatków, modyfikacji prawa i tym podobnych kwestii. Pomocą w księgowaniu wszystkich zdarzeń gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie, będzie księgowość online.

Asystent księgowego

Przedsiębiorca będący właścicielem firmy może jednocześnie pełnić obowiązki księgowego, nawet jeśli nie posiada ku temu odpowiedniego wykształcenia czy wszechstronnych umiejętności. Z pomocą w odpowiednim prowadzeniu ksiąg rachunkowych czy podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, przyjdzie mu księgowość online. Ten typ księgowości pozwala na szybkie i bezbłędne wystawianie faktur i deklaracji podatkowych oraz na tworzenie dokumentacji księgowej dla firmy. Program księgowości online dostępny jest zwykle za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Wystarczy więc mieć dostęp do komputera i sieci internetowej, aby móc z księgowości online skorzystać.

Księgowość online nie wykona jednak za przedsiębiorcę wszystkich obowiązków podatkowych i księgowych. Wiele spraw będzie on musiał zrealizować samodzielnie, we wsparciu aplikacji komputerowej.

Obowiązki złożone na barki przedsiębiorcy

Przede wszystkim, po wykupieniu pakietu dostępowego do aplikacji księgowości online w wybranym przez przedsiębiorcę systemie, będzie on musiał wpisać dane kontrahentów i swoje własne w odpowiednie pola formularzy. Dane te zostaną zarchiwizowane i zachowane w bazie danych księgowości online, dzięki czemu użytkownik będzie miał możliwość skorzystać z nich w późniejszym terminie.

Jednakże, samo podanie odpowiednich informacji o swoich kontrahentach i firmie do księgowości online nie będzie kończyło obowiązków przedsiębiorcy, zwłaszcza względem Urzędu Skarbowego. Będzie on musiał na koniec każdego miesiąca sporządzić komputerowy wydruk z e-księgowości, zawierający wszystkie informacje o zdarzeniach gospodarczych zaksięgowanych w poprzednim miesiącu. Wydruk ten musi być zgodny ze wzorem księgi, jaki został określony w przepisach prawa podatkowego.

W aplikacji księgowości online przedsiębiorca będzie musiał sporządzać obowiązkowe deklaracje podatkowe, drukować je i wysyłać do Urzędu Skarbowego właściwego względem jego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Polecane artykuły: Zobacz: mała księgowość, Zalety księgowości internetowej, Koszt księgowości przez internet