Jakich obowiązków księgowych należy dopełnić przy zawieszaniu działalności?

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe .

Dla zawieszenia działalności gospodarczej należy złożyć stosowny wniosek w CEIDG. Jakie jeszcze obowiązki księgowe spoczywają na zawieszającym działalność przedsiębiorcy? Czy można je dopełnić w ramach księgowości internetowej?

zawieszenie działalnościKto i jak zawiesza działalność?

Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, czyli prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, mogą zawiesić jej wykonywanie na okres maksymalnie kolejnych 24 miesięcy. Muszą tylko zawieszając działalność złożyć w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosek CEIDG-1, który zostaje wysłany przez urzędników jako zawiadomienie do ZUS o czasowym wyrejestrowaniu danego podmiotu.

W ten sposób przedsiębiorca zostaje na czas zawieszenia działalności, zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Zwolnienie obowiązuje od dnia zawieszenia do momentu poprzedzającego dzień, w którym działalność zostaje odwieszona. Właściciel firmy nie ma obowiązku składania w tym czasie żadnych dokumentów rozliczeniowych, dlatego nie trzeba korzystać z takich modułów w systemie księgowości internetowej.

Jeśli zawieszenie działalności nastąpi w trakcie trwania miesiąca, wówczas składki ZUS powinny zostać obliczone proporcjonalnie do dni prowadzenia działalności w miesiącu zawieszenia. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku składek zdrowotnych, które powinny być opłacone w pełnej wysokości.

Podatek dochodowy i VAT

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik, zgodnie z art. 44 ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie musi regulować z tytułu działalności zaliczek na podatek dochodowy, ale jeśli zawieszenie obejmuje koniec  roku rozliczeniowego, trzeba będzie sporządzić remanent końcowy oraz zeznanie roczne, w czym pomocna będzie księgowość online.

Jeśli chodzi o podatek VAT, to w trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie ma obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych za te okresy, w których zawiesił działalność. Przepisy nie przewidują, w jaki sposób przedsiębiorca, jako płatnik podatku VAT, powinien poinformować urząd skarbowy o zawieszeniu działalności w zakresie tego podatku.

Zwolnienie z podatku VAT nie obowiązuje w stosunku do okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie działalności nie dotyczyło pełnych okresów oraz tych, za które podatnik ma obowiązek rozliczyć się z podatku z tytułu czynności podlegających opodatkowaniu i za które ma obowiązek dokonać korekty podatku naliczonego.