Jak zmienić sposób rozliczenia z Urzędem Skarbowym?

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe . , ,

zmiana formy opodatkowaniaZakładając działalność gospodarczą przedsiębiorca w formularz CEIDG-1 musi określić, w jaki sposób opodatkuje swoje dochody z działalności. Ma do wyboru przy tym skalę podatkową, podatek liniowy, kartę podatkową albo ryczałt. Forma opodatkowania jest stosowana w odniesieniu do danego przedsiębiorcy przez cały rok podatkowy. W toku prowadzenia działalności gospodarczej ma on możliwość zmiany formy opodatkowania dochodów, jeśli uzna, że inny tryb byłby dla niego korzystniejszy. Nie może jednak zmienić opodatkowania w dowolnym momencie.

Kiedy można zmienić formę opodatkowania?

Przedsiębiorca tylko raz w roku, dokładnie w styczniu, ma możliwość dokonania zmiany formy opodatkowania. Maksymalnie do 20 stycznia roku podatkowego, w którym przedsiębiorca chce już opodatkowywać swoje dochody z działalności gospodarczej w odmienny niż dotychczas sposób, może złożyć stosowny wniosek do Urzędu Skarbowego. Jeśli 20 stycznia przypada na dzień wolny od pracy, a miało to miejsce w 2013 roku, termin ten wydłuża się do kolejnego dnia roboczego – maksymalnie do 22 stycznia, jeśli 20 stycznia wypada w sobotę.

Jak dokonać zmiany?

Jeśli przedsiębiorca dojdzie do wniosku, że stosowana przez niego do tej pory forma opodatkowania dochodów pochodzących z działalności gospodarczej mu nie odpowiada, może ją zmienić we wskazanym powyżej terminie. Musi tego dokonać w formie pisemnej. Przedsiębiorca może zgłosić się do Urzędu Skarbowego z prośbą o wskazanie odpowiedniego wzoru takiego pisma, choć oficjalnie formularz zmiany formy opodatkowania działalności gospodarczej nie istnieje. Pismo o zmianie opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej można złożyć osobiście we właściwym względem miejsca zarejestrowania przedsiębiorstwa, Urzędzie Skarbowym, albo też wysłać taki druk pocztą. Jeśli przedsiębiorca decyduje się na przesłanie pisma pocztą, powinien poprosić o wydanie potwierdzenia nadania. Dzięki temu uniknie sytuacji, w której pismo nie zostanie przyjęte przez Urząd Skarbowym z uwagi na przekroczenie terminu na zmianę formy rozliczenia podatkowego.

W przypadku, gdy forma opodatkowania ma być zmieniona na kartę podatkową, to przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia w Urzędzie Skarbowym formularza PIT-16.

Kontynuowanie działalności z tą samą formą opodatkowania

Jeśli przedsiębiorca chce kontynuować działalność z dotychczas stosowanym opodatkowaniem, nie musi dopełniać żadnych obowiązków zgłoszeniowych w Urzędzie Skarbowym. Forma opodatkowania stosowana przez niego do tej pory zostaje automatycznie uznana za obowiązującą w nowym roku podatkowym.

Polecane artykuły: Zalety małej księgowości, Księgowość internetowa, Informacje o księgowości przez internet