Jak wystawić fakturę VAT marża?

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe .

W prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży produktów bądź świadczenia usług na rzecz innych przedsiębiorców, wystawiają faktury VAT. Szczególnym typem faktury VAT jest faktura VAT marża. W jaki sposób przedsiębiorca powinien prawidłowo wystawić taką fakturę?

faktura vat marżaCzym jest faktura VAT marża?

Faktura VAT marża stosowana jest w obrocie artykułami używanymi, jak również bardzo często w usługach turystycznych. Marża stanowi różnicę między kwotą należności, jaką zobowiązany jest uiścić nabywca usługi lub produktu, a ceną, jaką zapłacił sprzedawca zakupując je od innych dostawców. Dlatego też faktura tego rodzaju może dotyczyć także usługi zakwaterowania w pensjonacie czy w hotelu, transportu, wyżywienia czy również ubezpieczenia.

Inny wzór faktury

W przeciwieństwie do pozostałych faktur stosowanych w obrocie handlowym, faktura VAT marża ma zupełnie inną konstrukcję. Ma uproszczony schemat budowy, przez co wskazane na niej dane są znacznie mniej szczegółowe, niż na fakturze VAT w tradycyjnej formie.

W fakturze VAT marża należy umieścić następujące dane:

 • Kolejny numer faktury,
 • Datę wystawienia faktury,
 • Imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,
 • Dane adresowe stron faktury,
 • Numery NIP nabywcy i sprzedawcy,
 • Nazwę towaru lub usługi, której dotyczy faktura VAT marża,
 • Datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi,
 • Jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług.

Niejednokrotnie, w odniesieniu do dokonywania sprzedaży  podstawą opodatkowania równą marży, faktura VAT marża musi ponadto zawierać dodatkowe określenia wskazujące na typ transakcji. Jeśli chodzi o usługi turystyki będzie to określenie „procedura marży dla biur podróży”, dla dostawy dzieł sztuki będzie to np. „procedura marży – dzieła sztuki”. Dla dostawy towarów używanych czy antyków i dzieł kolekcjonerskich, określenia te będą budowane w sposób analogiczny.

Natomiast, na fakturze VAT marża nie trzeba zamieszczać:

 • Kwot rabatów,
 • Kwoty należności ogółem,
 • Stawki podatku,
 • Ceny jednostkowej netto towarów lub usług,
 • Sumy wartości sprzedaży netto oraz  naliczonego od niej podatku.