Jak wybrać kod PKD w zakładanej działalności?

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe . ,

Podczas rejestrowania działalności gospodarczej na formularzu CEIDG-1 przedsiębiorca powinien podać między innymi kod PKD działalności, którą zamierza w przyszłości prowadzić. Nie jest konieczne wskazanie tylko jednego kodu PKD. Można wpisać w formularzu rejestracyjnym większy zakres działalności, jaka może być prowadzona na gruncie danej firmy przez przedsiębiorcę.

kody PKDSkąd wziąć kod PKD?

W Urzędach Miasta i w Urzędach Gmin znajdują się listy aktualnej klasyfikacji PKD, z której można wybrać te kody, jakie odpowiadają charakterowi działalności zakładanej przez przedsiębiorcę. W Polsce obecnie obowiązuje Polska Klasyfikacja Działalności 2007, w skrócie PKD. Została ona opracowana i opublikowana w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalność PKD w 2007 roku. Klasyfikacja opublikowana jest na stronach Rady Ministrów i w Centralnej Informacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Konstrukcja klasyfikacji

Polska Klasyfikacja Działalności gospodarczej obejmuje pięć poziomów:

  1. Poziom pierwszy, czyli sekcja, oznaczony jest symbolem literowym i dzieli ogólną zbiorowość typów klasyfikacji działalności na 21 grupowań typologicznych. Poziom ten został skonstruowany w oparciu o ogólny podział pracy, ukształtowany w tradycji polskiej działalności gospodarczej.
  2. Poziom drugi oznaczony jest dwucyfrowym kodem numerycznym i dzieli on ogólną zbiorowość na 88 grupowań rodzajów działalności.
  3. Poziom trzeci, nazywany grupą, oznaczony jest trój cyfrowym kodem numerycznym i obejmuje 272 grupowań rodzajów działalności. Zostały one wyodrębnione na podstawie procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji bądź charakteru usługi lub charakteru odbiorcy tych usług.
  4. Poziom czwarty, nazywany klasą, oznaczony jest czterocyfrowym kodem numerycznym i obejmuje aż 615 grupowań rodzajów działalności, wyodrębnionych z punktu widzenia specjalizacji procesu produkcyjnego czy działalności usługowej.
  5. Poziom piąty, nazywany podklasą, oznaczony jest pięcioznakowym kodem alfanumerycznym. Obejmuje on 654 grupowania, wprowadzone w celu oznaczenia rodzajów działalności charakterystycznych dla polskiej gospodarki. Są one jednocześnie przedmiotem obserwacji statystycznej.

Przy wpisywaniu we wniosku CEIDG-1 kodów PKD najlepiej podać kod główny i pokrewne, aby nie zawężać dla siebie pola manewru przy realizowaniu zadań gospodarczych w firmie.