Jak rozliczyć usługi świadczone dla zagranicznych podatników?

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe . , ,

podatekUstawa o VAT określa, w jaki sposób należy opodatkować, a później również rozliczyć usługi, które świadczone są na rzecz podatników pochodzących z zagranicy. Podatnicy w Polsce dokonujący świadczenia usług dla zagranicznych podatników powinni zaznajomić się z takimi zasadami, aby nie popełnić błędów przy dokonywaniu rozliczeń podatkowych.

Generalna zasada opodatkowania

Obowiązujące przepisy ustawy o VAT wskazują, że miejscem opodatkowania usług świadczonych na rzecz zagranicznego podatnika, jest kraj, w którym ma on swoją  siedzibę lub miejsce stałego zamieszkania. Nie ma znaczenia, czy usługi wykonywane przez polskich przedsiębiorców na rzecz zagranicznych podmiotów miały miejsce na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, czy w innym kraju. Istotne jest to, że nabywcą usługi jest zagraniczna firma. Miejscem opodatkowania takiej usługi nie będzie Polska, ale rodzimy kraj kontrahenta.

Dokumentacja usług świadczonych dla zagranicznych podatników

W przypadku świadczenia usług dla zagranicznych podmiotów, które nie podlegają opodatkowaniu na terenie Polski, powinny one zostać udokumentowane fakturą. W dokumencie tym nie wyszczególnia się stawek i kwoty podatku VAT. Należy jednak określić, że podatek rozlicza nabywca, albo oznaczyć fakturę adnotacją „odwrotne obciążenie”. Można też na takim dokumencie umieścić przepis ustawy lub dyrektywy, wskazujący na konieczność rozliczenia podatku przez nabywcę usługi, czyli zagranicznego podatnika.

Zasady rozliczenia

Polski podatnik przy wypełnianiu deklaracji VAT w związku ze świadczeniem usług dla podmiotów zagranicznych, które nie podlegają opodatkowaniu na terytorium kraju, musi wykazać je na druku deklaracji w pozycji 21. Podatnik będzie musiał jednocześnie wypełnić rubrykę 22 deklaracji VAT, jeśli świadczenie usług odbywa się na rzecz podmiotu zagranicznego, ale jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej. W takim wypadku podatnicy wykonują wewnątrzwspólnotowe usługi i mają obowiązek ich wykazywania w informacji podsumowującej do Urzędu Skarbowego. Obowiązek ten spoczywa na podatnikach VAT UE. Dlatego też istnieje konieczność zarejestrowania się na potrzeby VAT UE w Urzędzie Skarbowym.

Polski przedsiębiorca dokonujący świadczenia usług dla podmiotów zagranicznych, traktuje te czynności jako niepodlegające opodatkowaniu w Polsce.

Dowiedz się, na czym polega Założenie firmy w Czechach