Jak odliczyć straty z lat ubiegłych od zaliczek PIT?

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe .

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy mają możliwość pomniejszenia uzyskanego na bieżąco dochodu o stratę z lat ubiegłych. Jak tego dokonać i czy w księgowości internetowej będzie to realizowane w sposób automatyczny i zgodny z prawem?

Odliczanie straty na podstawie przepisów

Posiłkując się art. 9 ust. 3 ustawy o PIT, podatnik ma prawo do odliczenia strat z lat ubiegłych od bieżącego dochodu, dzięki czemu zmniejsza się podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak i samo zobowiązanie wobec fiskusa.

jak odliczyć straty„O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty”.

Obniżenie dochodu o stratę poniesioną w latach poprzednich nie znajdzie zastosowania, jeśli dochód i strata pochodzą z różnych źródeł. Powyższego przepisu nie stosuje się także w przypadku strat z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych oraz ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego. Żeby móc odliczyć stratę z lat ubiegłych, podatnik musi osiągnąć w danym okresie dochód.

Zaliczki na PIT a odliczanie straty podatkowej

Organy podatkowe stoją na stanowisku, że podatnik może pomniejszać dochód o stratę z lat ubiegłych na bieżąco, w trakcie trwania roku podatkowego, nie zaś wyłącznie po jego zakończeniu w zeznaniu rocznym.

W zaliczkach na PIT obliczonych według odpowiedniej stawki skali podatkowej lub podatku liniowego podatnik może uwzględnić straty z lat ubiegłych, nawet jeśli w efekcie w rozliczeniu rocznym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnie stratę. W takim przypadku strata z lat ubiegłych nie będzie mogła zostać uwzględniona w zeznaniu i nie może powiększać straty z bieżącego roku.

Podatnik sam może podjąć decyzję, w jakim trybie odliczy stratę z lat ubiegłych. Czy zrobi to w trakcie trwania roku podatkowego, przy wyliczaniu okresowych zaliczek na podatek dochodowy, czy też jednorazowo w ostatecznym, rocznym rozliczeniu. Musi jedynie pamiętać o zachowaniu ustawowego limitu w wysokości 50 proc. oraz założeniu rozliczania straty tylko w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych. Program do księgowania online powinien ułatwiać podatnikowi takie rozliczanie się z fiskusem, z uwzględnianiem ewentualnych strat w danym źródle przychodu.