Jak księgować faktury w walutach obcych?

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe .

Księgowanie faktur wystawionych przez zagranicznych kontrahentów może być kłopotliwe, ale we wsparciu księgowości internetowej żaden przedsiębiorca nie powinien mieć z tym żadnego problemu. Jak księgowość online może być pomocna przy księgowaniu faktur w euro, dolarach, funtach brytyjskich czy frankach szwajcarskich?

Obowiązujące przepisy

Ustawa o podatku dochodowy od towarów i usług, nazywana powszechnie ustawą o VAT, wyznacza zasady księgowania i wystawiania faktur, także w formie elektronicznej, z wykorzystaniem coraz bardziej popularnych programów do księgowości online. Warunki przeliczania kwot z walut obcych na złotówki i księgowania faktur w walutach obcych porusza art. 31a ust. 1-4 ustawy o VAT . Wskazuje on, że jeśli kwota będąca podstawą opodatkowania jest wyrażona w walucie obcej, należy ją przeliczyć na walutę rodzimą PLN, przy zastosowaniu średniego kursu waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy, który poprzedza dzień powstania po stronie podatnika obowiązku podatkowego.

Czy wiesz że…?

Podatnik VAT może zdecydować się na inną metodę przeliczenia kwoty w walucie obcej wykazanej na fakturze VAT przy jej księgowaniu w programie księgowym. Może do tego celu wykorzystać kurs, który został ogłoszony przez Europejski bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Jeśli waluta jest inna niż euro, konieczne staje się zastosowanie jej kursu wymiany względem euro.

Jeśli faktura została wystawiona przez podatnika zanim powstał obowiązek podatkowy, a kwoty stanowiące podstawę naliczenia podatku VAT wyrażone są w walucie obcej, przeliczenia na złotówki należy dokonać z wykorzystaniem średniego kursu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego, który poprzedza dzień wystawienia faktury.

Wystawianie i księgowanie faktur w walutach obcych online

Jeśli przedsiębiorca przy prowadzeniu księgowości swojej firmy korzysta z programów i aplikacji online, ma ułatwione zadanie przy księgowaniu i wystawianiu faktur w walutach obcych. W programach tych możliwe jest dokonywanie automatycznych rozliczeń między innymi w takich walutach jak: euro, dolary amerykańskie, funty szterlingi, jeny, forinty, hrywny, ruble czy dolary kanadyjskie. Kurs walutowy niezbędny do rozliczenia pobierany jest przez aplikację automatycznie ze strony NBP, co jest w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami. Przedsiębiorca nie musi się przy tym sam kłopotać kontrolowaniem odpowiednich dla danego dnia kursów walut obcych.

Księgowość internetowa może umożliwić wygodne dodawanie kosztów w obcych walutach do Księgi Przychodów i Rozchodów, co likwiduje obowiązek własnoręcznego przeliczania pożądanych kwot. Wystarczy podać w programie kwotę w walucie obcej, datę wystawienia lub otrzymania faktury oraz termin płatności, a program wykona wszelkie obliczenia automatycznie, w kilka sekund.