Jak ewidencjonować w księgowości koszty wysyłki towarów?

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe . ,

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż na odległość, w formie sprzedaży wysyłkowej lub telefonicznej, zmuszeni są do częstego ponoszenia kosztów wysyłki zamówionych przedmiotów do klientów. Miewają oni problemy z tym, jak prawidłowo ewidencjonować w księgowości koszty wysyłki towarów? Czy będą one stanowiły koszt podatkowy przedsiębiorcy? Jak ewidencjonować również ponoszone przez przedsiębiorcę koszty dostawy zamówionych towarów?

Koszty podatkowe

Przy sprzedaży wysyłkowej kupujący płaci najczęściej zarówno cenę towaru jak i pokrywa z własnej kieszeni koszty jego wysyłki. Całość kwoty, jaką płaci na rzecz sprzedającego, stanowi po stronie przedsiębiorcy przychód z prowadzonej działalności gospodarczej. Sprzedający kwotę tą powinien ująć w Księdze Przychodów i Rozchodów w kolumnie 7. Opłata pocztowa stanowi koszt uzyskania przychodu dla sprzedającego, który na podstawie otrzymanego z poczty czy od firmy kurierskiej, rachunku bądź faktury, powinien wprowadzić ją do księgowości jako koszt w kolumnie 13.

Koszty ponoszone w związku z zakupem usługi kurierskiej przez przedsiębiorcę będą obniżały ostatecznie podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dzięki czemu przedsiębiorca będzie opłacał niższą zaliczkę na podatek PIT fiskusowi, o ile rozlicza się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, według skali podatkowej lub podatku liniowego, gdzie podstawą opodatkowania jest dochód a nie przychód.

Koszty uboczne zakupu

Co się zaś tyczy ponoszenia kosztów zakupu towarów przez przedsiębiorcę i ich wysyłki do niego, to koszty te powinny być księgowane w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów w kolumnie 10 „Zakup towarów handlowych i materiałów”, zaś koszty wysyłki w takim wypadku księguje się jako „Koszty uboczne zakupu” w kolumnie 11 księgi. Podstawą dokonywania obu zapisów księgowych będzie otrzymana przez przedsiębiorcę faktura VAT od dostawcy towarów, gdzie wyszczególnione zostały koszty ich zakupu oraz koszty przesyłki.

Kolumna 11 Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów przeznaczona jest na ujmowanie kosztów ubocznych związanych z zakupem materiałów, czyli np. koszty transportu, wysyłki, załadunku i wyładunku. Koszty wysyłki na fakturze powinny zostać zaewidencjonowane w dacie wystawienia faktury przez dostawcę.