IK Do 2020 e-fakturowanie ma być powszechne – wytyczne KE

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe . ,

Konfederacja Lewiatan informuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat odsetek osób korzystających z e-faktur wzrósł z 37 do 64 proc. Dodatkowo aż 93 proc. korzystających z faktur elektronicznych osób jest z nich zadowolonych. Popularyzację e-fakturowania w Polsce niewątpliwie przyspieszą wytyczne Komisji Europejskiej. Czy księgowość internetowa dzięki temu stanie się powszechna?

faktura-elektronicznaUnijna dyrektywa dla zamówień publicznych

Komisja Europejska wydała dyrektywę w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, we wszystkich państwach członkowskich. Rozliczanie zamówień tego typu ma być realizowane tylko z udziałem e-faktur w standardzie, który będzie umożliwiał ich automatyczne przetwarzanie.

Pod pojęciem faktura elektroniczna należy rozumieć dokument traktowany na równi z fakturą tradycyjną, papierową. Powinien on zawierać tzw. metadane, które będą rozpoznawalne przez systemy finansowo-księgowe, np. księgowość online, i systemy ERP, zarówno po stronie wystawcy – nadawcy faktury, jak i jej odbiorcy.

Dotychczas faktury elektroniczne były formułowane w postaci obrazu faktury papierowej, w plikach PDF. Dla wystawców było to wygodne rozwiązanie, ale odbiorca i tak musiał przepisać wszystkie informacje z PDF-u do systemu finansowo księgowego lub ERP.

Wytyczna KE obliguje administrację publiczną wszystkich szczebli w przypadku zamówień publicznych, do przyjmowania od przedsiębiorstw realizujących je bądź będących koncesjonariuszami, takich e-faktur, które zawierają metadane, automatycznie zapisywane w księgowości internetowej.

E-fakturowanie dominującym systemem do 2020 roku

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, Agendy Cyfrowej dla Europy, e-faktury powinny stać się głównym systemem fakturowania w Europie, w tym również i w Polsce, do 2020 roku. Wytyczne te w Polsce realizowane są przez Krajowe Wielostronne Forum Elektronicznego Fakturowania, które funkcjonuje przy Ministerstwie Gospodarki. Rolą tego organu jest przede wszystkim gromadzenie doświadczeń w zakresie elektronicznego fakturowania na lokalnym rynku, aby była możliwość realizowania Agendy Cyfrowej dla Europy i utworzyć krajową strategię elektronicznego fakturowania.

Elementem przyspieszającym wdrożenie e-faktur w Polsce w wymiarze powszechnym jest również zniesienie od 2013 roku obowiązku stosowania sformalizowanego podpisu elektronicznego i systemu elektronicznej wymiany danych. Dziś nie ma także obowiązku wyrażenia przez odbiorcę formalnej zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.