iFirma.pl: Aktualizacja – korekta VAT a kwoty ujemne

Dodał: Tomasz Bednarz, w Newsy z Księgowości . , ,

ifirma.plW zakresie ostatnio wprowadzonej, 6 lutego, aktualizacji oprogramowania księgowego iFirma.pl, umożliwiono właściwą korektę VAT. Od 1 stycznia 2013 roku weszły w życie zmiany, które spowodowały pojawienie się kwot ujemnych w Ewidencji Zakupów VAT. Związane są one z przeterminowanymi płatnościami.

Każdy dłużnik nie wywiązujący się ze swoich płatności w wyznaczonym okresie, który trwa maksymalnie do 150 dni liczonych od terminu płatności, będzie miał w chwili obecnej obowiązek dokonania korekty podatku VAT naliczonego, który wcześniej odliczy.

Aktualizacja programu iFirma.pl pod kątem zmian w prawie o VAT spowodowała, że korekta będzie dokonywana automatycznie. Program koryguje każdy dokument zakupu, który będzie nieopłacony lub  nieopłacony całkowicie do końca okresu księgowego. Korekta VAT będzie uwzględniana następnie w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy przypadający na 150 dzień od terminu płatności.

Od 2013 roku użytkownicy programu księgowego iFirma.pl mają obowiązek rzetelnego podawania terminu płatności i daty opłacenia przy księgowaniu kosztów.