Faktura wewnętrzna – czy można ją jeszcze wystawić?

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe . ,

fakturaOd 1 stycznia 2013 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące fakturowania. Przedsiębiorcy nie muszą już wystawiać w tym roku faktur wewnętrznych, które dotychczas były konieczne przy dokonywaniu rozliczeń na gruncie prowadzenia działalności gospodarczej. Należy jednak przy tym powiedzieć, że brak obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych nie powoduje całkowitego usunięcia tych dokumentów z księgowości. Nadal istnieje możliwość wystawiania faktur wewnętrznych. Co więcej, na przedsiębiorców nałożony jest obowiązek dokonywania rozliczeń, które uprzednio były potwierdzane przez dokumenty wewnętrzne.

Rola faktur wewnętrznych

Do końca 2012 roku faktury wewnętrzne były wystawiane w celu dokumentowania nieodpłatnego świadczenia usług i dostawy towarów zrównanych z odpłatnymi, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, czy świadczenia usług, w których podatnikiem jest nabywca. Faktury wewnętrzne służyły również do dokumentowania dostawy towarów, dla których nabywcą jest również podatnik.


Zamiana faktury wewnętrznej na notę wewnętrzną

W praktyce faktury wewnętrzne nie zniknęły z systemów fakturowania, a zostały one zamienione na noty wewnętrzne.

Dla celów księgowych przedsiębiorca może wystawiać faktury wewnętrzne. Pozwolą one na dokumentowanie wprowadzenia towarów do obrotu gospodarczego i formy ich nabycia. W praktyce można więc zawierać na fakturach wewnętrznych takie dane, jak dotychczas miało to miejsce. Faktury wewnętrzne mogą zawierać mniej danych, które jednak pozwolą na dokumentowanie transakcji.

Jeśli podatnik rezygnuje całkowicie z wystawiania faktur wewnętrznych, dla organów podatkowych może to rodzić wątpliwość, kiedy powstał obowiązek podatkowy w VAT.


Brak faktury, ale istnieje obowiązek płatniczy

Jednocześnie z wyeliminowaniem obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych, władze nie zlikwidowały obowiązku wykazywania czynności dokumentowanych tymi fakturami, w deklaracjach podatkowych. Podatnik musi wypełnić i złożyć taką deklarację, a następnie opłacić zobowiązanie podatkowe.