Dostosowanie wFirma.pl do nowych przepisów dotyczących podatku VAT od nabycia samochodu na firmę

Dodał: Tomasz Bednarz, w Newsy z Księgowości . ,

Z dniem 1 kwietnia 2014 roku weszły w życie w Polsce nowe przepisy dotyczące odliczania podatku VAT od nabycia samochodu na firmę oraz od wydatków eksploatacyjnych związanych z pojazdem firmowym. wFirma.pl (księgowość internetowa) wprowadziła zmiany w swoim systemie, dostosowujące go do nowych przepisów. Obecnie użytkownik może rozliczyć 50-procentowy lub 100-procentowy podatek VAT korzystając z programu wFirma.pl. Za jego pośrednictwem zgodnie z obowiązującym stanem prawnym może też prowadzić skutecznie ewidencję przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówkę.

Jeśli przedsiębiorca już wcześniej wprowadził w systemie wFirma.pl samochód firmowy osobowy, to po dokonaniu aktualizacji przy księgowaniu pierwszego wydatku związanego z pojazdem pojawiało się na ekranie komputera okno, w którym użytkownik miał określić sposób wykorzystania i prawo do odliczenia VAT:

  • 50% VAT wybierają przedsiębiorcy korzystający z prywatnych samochodów, do których dla celów KPiR prowadzona jest kilometrówka,
  • 100% VAT wybierają przedsiębiorcy rejestrujący pojazd firmowy w Urzędzie skarbowym.

Wybór 100% VAT pociąga za sobą konieczność wpisania stanu licznika w okno „Dodawanie stanu licznika”, wraz z datą pomiaru.

W przypadku wykorzystywania w toku prowadzenia działalności gospodarczej samochodu ciężarowego, przedsiębiorcy zawsze przysługuje 100% odliczenie VAT. Natomiast, jeśli samochód będzie miał mniej niż 3,5 tony, ale będzie posiadał homologację ciężarową, w systemie wFirma.pl pojawi się okno z określeniem wyboru odliczenia VAT – 50 lub 100%.

Ewidencja przebiegu pojazdu w wFirma.pl

W zakładce „Wydatki >> Kilometrówka” użytkownik systemu wFirma.pl może rozpocząć prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

Podobne artykuły: Mała księgowość, zalety księgowość internetowej