Deklaracja ZUS online – E-ZUS nowością na wFirma.pl

Dodał: Tomasz Bednarz, w Newsy z Księgowości .

Korzystający z księgowości internetowej w serwisie wFirma.pl, mają możliwość dokonywania wysyłki deklaracji do ZUS w wersji elektronicznej, bez konieczności jej drukowania i odwiedzania terenowego oddziału ZUS.

Gdzie znaleźć moduł e-ZUS?

W księgowości internetowej wFirma można znaleźć wersję elektroniczną formularzy deklaracji do ZUS w zakładce BIURO » DEKLARACJE » ROZLICZENIOWE/ZGŁOSZENIOWE ZUS. Znajduje się tam pole umożliwiające dodanie nowej deklaracji, modyfikowanie już zapisanej, usuwanie deklaracji, a także wysyłanie jej do ZUS oraz pobranie UPO (Urzędowego Potwierdzenia Odbioru).

Jeśli przedsiębiorca użytkujący księgowość online wFirma.pl chciałby wysłać swoją deklarację ZUS online, po jej uzupełnieniu w programie powinien ją wybrać i kliknąć na pole „Wyślij do ZUS”.

Co z podpisem?

Firma, która nie dysponuje podpisem elektronicznym, może wysyłać e-deklaracje ZUS przy użyciu podpisów elektronicznych należących do wFirma.pl. W celu skorzystania z tej opcji należy:

  • aktywować usługi e-Deklaracji poprzez wykonanie przelewu w wysokości 10 zł brutto,
  • zaakceptować warunki regulaminu, dostępnego w module: USTAWIENIA » PANEL » INNE » E-DEKLARACJE,
  • przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » ROZLICZENIOWE ZUS/ZGŁOSZENIOWE ZUS, a następnie zaznaczyć odpowiednią deklarację oraz w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ DO ZUS,
  • przejść do zakładki „Podpis osoby upoważnionej z wFirma.pl i wybrać „Zleć do podpisu i wysyłki” ( u dołu strony).

Dane umożliwiające dokonanie przelewu za taką usługę można znaleźć w zakładce: USTAWIENIA » FIRMA » INNE » E-DEKLARACJE, a następnie wybrać link „Dane do przelewu znajdują się tutaj”. Przelew dokonuje się z konta firmowego, ponieważ służy ono do weryfikacji danych. Jeśli dane nie będą zgodne, usługa nie będzie skutecznie aktywowana.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wysłać e-deklarację ZUS z własnym podpisem elektronicznym, ale na ostatnim etapie składania takiej deklaracji należy wybrać zakładkę „Własny podpis”. Mechanizm podpisywania deklaracji w księgowości internetowej wFirma.pl wymaga  zainstalowania i włączenia javy w przeglądarce internetowej.

W tym miejscu użytkownik wybiera Aplet do składania deklaracji i po prostu klika w przycisk „Podpis deklarację”.