Czy nota i faktura korygująca jest tym samym?

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe . ,

Błędy na fakturze są nie do zaakceptowania przez organy kontroli podatkowej. Dlatego też zarówno wystawca faktury VAT, jak i jej adresat, przy zidentyfikowaniu błędów w dokumencie muszą podjąć właściwe kroki, w celu korekty faktury VAT. Kto zatem wystawi notę korygującą, a dla kogo będzie właściwa faktura korygująca?

faktura korygujacaKorygowanie faktury VAT

Dokumenty księgowe powinny być bezbłędne, jednakże biorąc pod uwagę czynnik ludzki, często zdarzają się niedociągnięcia w  fakturach VAT. Błędy mogą dotyczyć zarówno danych osobowych i teleadresowych stron transakcji, jak również stawek podatku VAT, ilości sprzedanego towaru itd. W każdym z wymienionych przypadków konieczna będzie korekta faktury VAT. Jeśli nie dojdzie do niej, nie będzie możliwości odliczenia w prawidłowy sposób podatku VAT naliczonego, ani zaksięgowania skutecznie faktury do kosztów po stronie adresata.

Faktura korygująca dla sprzedającego

Uprawnionym do wystawienia faktury korygującej jest wyłącznie sprzedawca towarów lub usług. To on wystawia fakturę VAT i ma możliwość skorygowania jej poprzez fakturę korygującą. Dzięki niej może on, w przeciwieństwie do nabywcy wystawiającego notę korygującą, zmienić na pierwotnej fakturze:

  • Cenę,
  • Kwotę podatków,
  • Stawki podatków.

Jeśli to nabywca zauważył, że np. stawka podatku VAT wskazana na fakturze w danej pozycji asortymentowej jest błędna, wówczas powinien poprosić sprzedawcę o wystawienie faktury korygującej. W chwili obecnej, faktura korygująca może być opatrzona tylko nazwą „Korekta”.

Nota korygująca

Skoro to sprzedający ma prawo do wystawiania faktur korygujących, notę korygującą wystawia nabywca towaru lub usług. Błędy o mniejszym znaczeniu dla organów podatkowych, niedotyczące liczb w zasadniczej części faktury VAT, nabywca towarów i usług może poprawić notą korygującą. Za jej pośrednictwem można skorygować:

  • Nazwy stron transakcji,
  • Adresy,
  • Numery NIP.

Podsumowując, notę korygującą nabywca towarów i usług wystawia i przesyła sprzedającemu w związku  z zaistniałymi błędami mniejszej wagi dla fiskusa. Zwykle dotyczą one literówek, czy niepełnej liczby w numerze NIP. Z kolei, poważniejsze zmiany na fakturze, np. zmianę wysokości rabatu, podwyższenie ceny za sprzedane towary i usługi, zmianę błędnej stawki podatku VAT, wprowadzić może tylko sprzedający w drodze faktury korygującej.