Czy księgowość online to tylko KPiR?

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe .

Rozliczanie przychodów firmowych pod względem podatkowym wymaga prowadzenia w odpowiedni sposób dokumentacji księgowej. Może to obejmować dokonywanie wpisów w podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów lub w księgach rachunkowych. Czy można prowadzić księgowość internetowa, jeśli firma rozlicza się na pełnej księgowości? Czy taka forma wywiązywania się z obowiązków wobec fiskusa dotyczy wyłącznie podatników korzystających z KPiR?

kpirKsięgi rachunkowe czy KPiR?

Małe i średnie firmy z reguły rozliczają się ze swoich przychodów i kosztów ich uzyskania w ramach podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, natomiast księgi rachunkowe są przeznaczone w przeważającej mierze dla przedsiębiorców prowadzących duże firmy i działalność na szeroką skalę.

Podatkowa KPiR jest ewidencją przychodów i kosztów, czyli zdarzeń gospodarczych zachodzących na gruncie działalności gospodarczej. W oparciu o dane z księgi można wyliczyć kwotę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. KPiR posiadają przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Jest to uproszczona księgowość, do której prawo mają przedsiębiorcy, u których:

  • przychód w poprzednim roku z działalności firmy nie przekroczył 1,2 mln euro,
  • w zastosowaniu jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej (18 i 32%)lub podatku liniowego (19%).

Księgi rachunkowe są konieczne dla tych przedsiębiorców, u których przychód roczny przekracza 1,2 mln euro. Konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy ponadto:

  • kapitałowych spółek prawa handlowego, tj. spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółek osobowych prawa handlowego, tj. spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych.

Przedsiębiorca może też dobrowolnie zdecydować się na pełną księgowość, co jednak rzadko ma miejsce z uwagi na większe skomplikowanie takiej dokumentacji.

Księgowość online dla małych i dużych przedsiębiorców

Przedsiębiorcy korzystając z dostępnych narzędzi online mogą ułatwić sobie prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych, należności i zobowiązań. Zarówno wtedy, gdy prowadzą podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, jak i księgi rachunkowe. Niemniej, w pełni księgowość internetową, przy użyciu programów komputerowych czy też aplikacji z dostępem online przez każdą przeglądarkę internetową, będą prowadzili w większości przypadków tylko ci przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie KPiR lub ewidencji VAT.  Natomiast u przedsiębiorców rozliczających się na bazie ksiąg rachunkowych, aplikacje internetowe mogą stanowić nieocenioną pomoc m.in. w wystawianiu faktur czy dokonywaniu wpisów w poszczególnych ewidencjach.