Co zrobić z kwotami ujemnymi w ewidencji zakupu VAT?

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe . ,

koszty reklamoweOd 1 stycznia 2013 roku wprowadzono wiele zmian dotyczących ulgi za złe długi. Modyfikacje prawa dotyczą nieuregulowanych należności przez kontrahentów. Wszystkie te zmiany powodują, że w pewnych przypadkach Ewidencji Zakupu VAT mogą pojawić się kwoty ujemne.

Nieterminowe regulowanie płatności

Ustawa o VAT w nowym brzmieniu wskazuje, że dłużnik nieregulujący swoich należności w okresie do 150 dni od terminu płatności wskazanego na fakturze, będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku VAT naliczonego, który wcześniej został odliczony przez tego podatnika. Korekcie będzie podlegał każdy dokument zakupu, który nie będzie w całości zapłacony we wskazanym ustawą terminie. Korekta dokumentu zakupu powinna zostać uwzględniona w deklaracji VAT sporządzanej przez przedsiębiorcę za okres rozliczeniowy, w którym przypadał 150 dzień od terminu płatności.

Podatnik musi w dowodach księgowych podawać w sposób rzetelny termin płatności faktury, ponieważ wydatki nieopłacone wymagają księgowania w miesiącu, w którym upływa 150 dni od terminu płatności. Jeśli podatnik zapomni o podaniu terminu płatności faktury, zostanie przyjęty domyślny termin płatności zbiegający się z terminem wystawienia faktury VAT.

Do 2012 roku nie było obowiązku podawania w fakturze daty płatności, ponieważ data opłacenia wydatku właściwie była bez znaczenia przy dokonywaniu księgowania kosztów przez podatnika.

Skąd kwoty ujemne w Ewidencji Zakupów VAT?

Kwoty ujemne mogą pojawić się w ewidencji zakupów VAT podatnika w związku z dokonywaniem korekty w przypadku zaistnienia przeterminowanych płatności. Jeśli w ewidencji pojawiają się ujemne wartości sprzedaży czy ujemne kwoty podatku należnego, należy je poprzedzić znakiem „-”. W przypadku, gdy podatnik wykazuje minusowy podatek naliczony, to jego kwota powiększa zobowiązanie podatkowe za dany okres rozliczeniowy. Ujemny podatek naliczony wynika z sytuacji, w której dostawca towaru lub wykonawca usługi wystawia fakturę obniżającą podatek należny. Automatycznie, dokonywane jest obniżenie podatku naliczonego u nabywcy towaru lub usługi.