Automatyzacja procesów księgowych w przedsiębiorstwie

Dodał: Tomasz Bednarz, w Księgowość internetowa . ,

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia księgowości, zgodnie z obraną przez siebie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, metody opodatkowania. Nie bez znaczenia ma również to, czy firma jest aktywnym płatnikiem podatku VAT, czy też korzysta ze zwolnienia z opłacania i rozliczania tego podatku.
Jeśli przedsiębiorca opodatkowany jest na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej i rozlicza się z fiskusem z tytułu podatku od towarów i usług konsumpcyjnych, powinien prowadzić dokumentację księgową w postaci podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub jako księgę rachunkową. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie KPiR mogą samodzielnie wykonywać zadania księgowe, zwłaszcza, jeśli będą wspierani przez księgowość internetową. Taka księgowość online dostępna na przykład za pośrednictwem aplikacji wFirma.pl, pozwala na zautomatyzowanie księgowania operacji.

ksiegowosc-internetowaAutomatyczne księgowanie
Przedsiębiorca korzystający z księgowości w internecie wFirma.pl może bez dokonywania własnoręcznie wpisów operacji gospodarczych w KPiR prowadzić swoją księgowość. Operacje będą wpisywane automatycznie do księgi w korespondencji do codziennych czynności dokonywanych w programie, takich jak fakturowanie czy zarządzanie magazynem. Księgowość internetowa wFirma działa w ten sposób, że raz zapisane w systemie zdarzenie gospodarcze pojawia się we wszystkich ewidencjach, które są z nim powiązane. Na przykład, dostawa towarów do magazynu jest notowana w module zarządzania magazynem i w kosztach przedsiębiorcy.

System sam interpretuje rodzaj dodawanej przez użytkownika operacji, dzięki czemu automatycznie zapis pojawia się w odpowiedniej dla niego kolumnie podatkowej księgi, z zastosowaniem odpowiedniej stawki VAT. Aktualizowany jest stan magazynowy i generowane dodatkowe dokumenty. Przedsiębiorca nie musi w praktyce znać wszelkich arkanów sztuki księgowej i śledzić zmiany w przepisach rachunkowych, bowiem księgowość internetowa jest na bieżąco aktualizowana, zgodnie z takimi modyfikacjami prawnymi.

Intuicyjne księgowanie
Księgowanie operacji dokonywanych w toku prowadzonej działalności gospodarczej jest o wiele prostsze, jeśli księgowość online opiera się na specjalnie zaprojektowanych w tym celu schematach księgowych. Użytkownik aplikacji księgowej wFirma w prosty, intuicyjny sposób przy wykorzystaniu tychże schematów księguje najpopularniejsze zdarzenia gospodarcze w KPiR. Nie musi zgłębiać przepisów ustawy o rachunkowości, ani pojawiających się regularnie rozporządzeń wydawanych przez Ministra Finansów.

Takie dokumenty jak faktura dokumentująca sprzedaż wystawiane są niemalże automatycznie w księgowości internetowej. Dokument jest rozliczany natychmiastowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W gestii użytkownika leży jedynie podanie do dokumentu podstawowych danych odbiorcy i typu faktury oraz wybór określonego dla niej schematu księgowego.

W podobny sposób księgowane są wydatki ponoszone w toku prowadzenia firmy. Wystarczy wybrać rodzaj poniesionego wydatku i wpisać do systemu dane z uzyskanej od dostawcy towaru lub usługi faktury, a aplikacja sama odliczy VAT i będzie księgowała wydatek w KPiR na podstawie zaznaczonych informacji w systemie.

Wykorzystując księgowość online przedsiębiorca upraszcza rozliczenia księgowe, prowadzi czytelne rachunki, wystawia automatycznie faktury i korzysta z prostych schematów księgowych. Wszystko to w jednym, prostym w obsłudze programie dostępnym w każdej przeglądarce internetowej.

Polecane artykuły: Mała księgowość – informacje, Więcej o księgowości internetowej, Jak prowadzić księgowość przez internet?