Aktualizacja modułu Kadry wFirma.pl

Dodał: Tomasz Bednarz, w Newsy z Księgowości . ,

wfirma.plPrzy najbliższej aktualizacji systemu księgowości internetowej wFirma.pl zmienione zostaną funkcjonalności modułu Kadry. Między innymi, wFirma.pl zamierza wprowadzić możliwość definiowania dodatków i potrąceń z wynagrodzeń.

Dodawanie składnika wynagrodzenia
Na szczegółowym profilu pracownika będzie można wybrać opcję „Dodawanie składnika wynagrodzenia”. Wyświetlone zostanie okno z trzeba zakładkami:

  • Podstawowe informacje,
  • Zaawansowane,
  • Zasady pomniejszania składnika przy nieobecności.

W ramach podstawowych informacji użytkownik będzie mógł wskazać nazwę dodatkowego składnika wynagrodzenia np. nagroda czy premia, okres obowiązywania, rodzaj i zmienność. Określa się tu również numer umowy o pracę, zakres jej obowiązywania czasowego i wartość brutto składnika wynagrodzenia.

Wśród zaawansowanych opcji będzie można wskazać:

  • Czy składnik wchodzi do podstawy – opodatkowania, ubezpieczenia chorobowo-wypadkowego, ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia emerytalno-rentowego,
  • Czy składnik ma wpływ na podstawy wynagrodzenia chorobowego i wynagrodzenia urlopowego?
  • Zasady potrąceń i naliczeń w przypadku godzin nadliczbowych i pojedynczych godzin nieobecności,
  • Inne.

Formularz umowy
Kolejną zmianą wprowadzaną w wFirma.pl w kolejnej aktualizacji jest uporządkowanie formularza dodawania umowy o pracę.

Polecane artykuły: Program do małej księgowości, Dlaczego warto skorzystać z księgowości internetowej, Jakie usługi księgowe dostępne są przez internet