2250 zł brutto – nowa płaca minimalna w 2019 roku

Dodał: Tomasz Bednarz, w Porady księgowe . ,

Wiadomo już, ile wyniesie od 1 stycznia 2019 roku płaca minimalna w Polsce. Rząd postanowił, że będzie to 2250 zł brutto najniższej płacy oraz 14,70 zł minimalnej stawki godzinowej. Jak na informację zareagowali związkowcy i organizacje pracodawców?

Droga prawna ustalania minimalnego wynagrodzenia

Zasadniczo wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce ustalana jest w ramach Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. To forum dialogu społecznego, prowadzone dla godzenia ze sobą interesów pracowników, pracodawców i dobra publicznego. W skład Komisji Trójstronnej wchodzą:

  • przedstawiciele rządu, imiennie wskazani przez premiera,
  • przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych,
  • przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców.

Rada Ministrów zobowiązana jest w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku przedstawić Komisji Trójstronnej propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym. Po otrzymaniu propozycji i wszystkich informacji dodatkowych wpływających na ustalenie płacy minimalnej, Komisja Trójstronna do 15 lipca danego roku powinna uzgodnić swoją wysokość wynagrodzenia minimalnego w roku następnym.

Wartość tego wynagrodzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 15 września każdego roku. Jeśli jednak Komisja Trójstronna nie ustali wysokości minimalnych zarobków, to Rada Ministrów sama je ustala w drodze rozporządzenia, w terminie do 15 września każdego roku.

 

Negocjacje w 2018 roku

W 2018 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi 2100 zł i będzie ona obowiązywała do końca grudnia. Już w projekcie rozporządzenia przygotowanego 28 sierpnia 2018 roku wskazano, na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, że od 1 stycznia 2019 roku wynagrodzenie minimalne wyniesie 2220 zł miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa 14,50 zł. Projekt został przygotowany przez Radę Ministrów i przekazany w połowie czerwca do Komisji Trójstronnej. Wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej postulowało minimalne wynagrodzenie w 2019 roku na poziomie 2250 zł brutto i 14,70 zł minimalnej stawki godzinowej.

Ostatecznie Rada Ministrów 11 marca 2018 roku zadecydowała, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku będzie wynosić 2 250 zł brutto, co oznacza wzrost o 7,1 proc., co stanowi 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 rok. Minimalna stawka godzinowa w 2019 roku wyniesie 14,70 zł.

Wspomniana kwota nie jest zaskoczeniem ani dla pracodawców, ani dla związków zawodowych. Z analiz rynkowych wynika, że wysokość minimalnego wynagrodzenia na takim poziomie nie powinna wpłynąć negatywnie na popyt na pracę.